คอร์ดเพลง ดอยเต่าแดนสวรรค์ จากศิลปิน วิทยา พัฒนเมธาดา เป็นเพลงแนวกำเมือง(เหนือ) โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ดอยเต่าแดนสวรรค์


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ขอFสวัสดี

พี่น้องชาวดอยเต่าทุกท่านDmนะครับ

ดอยเต่าแดนสวรรGmค์ครับ       F

INSTRU : Dm|F|F

อยู่เมืองดอยเต่าFนี่แสนสุขใจ

ผ่อไปตางใดมีแต่สวนลำไย Dm

มีทะเลสาบ ผ้าทอมากมายGm

ที่พึ่งทางใจคือพระธาตุCดอยเกิ้ง

INSTRU : F|FDm|DmGm

GmF|DmF|F

ดอยเต่าเฮาF มี 6 ตำบล

ผู้คนมากBbมาย สองหมื่น กว่าF

ตำบลดอยเต่า โปงทุ่ง มืดกาBb

อีก 3 นั่นหนาC บ้านแอ่น บงตัน ท่าเFดื่อ

INSTRU : F|FDm|DmGm

GmF|DmF|F

ดอยเต่าเฮานี้ Fผู้คนใจดี

ฮักสามัคคี BbฮักวัฒนธรรมF

ไม่มีแสงสี ในยามมืดBbค่ำ

เข้าวัดฟังธรรมC ตามประFเพณี

INSTRU : F|FDm|DmGm

GmF|DmF|F

อยู่เมืองดอยเต่านี่แสนสุขใจ

ผ่อไปตางใดมีแต่สวนลำไย

มีทะเลสาบ ผ้าทอมากมาย

ที่พึ่งทางใจคือพระธาตุดอยเกิ้ง

INSTRU : F|FDm|DmGm

GmF|DmF|F

ดอยเต่าเฮาF มี 6 ตำบล

ผู้คนมากBbมาย สองหมื่น กว่าF

ตำบลดอยเต่า โปงทุ่ง มืดกาBb

อีก 3 นั่นหนาC บ้านแอ่น บงตัน ท่าเFดื่อ

INSTRU : F|FDm|DmGm

GmF|DmF|F

ดอยเต่าเฮานี้ Fผู้คนใจดี

ฮักสามัคคี BbฮักวัฒนธรรมF

ไม่มีแสงสี ในยามมืดBbค่ำ

เข้าวัดฟังธรรมC ตามประFเพณี

INSTRU : F|FDm|DmGm

GmF|DmF|F

อยู่เมืองดอยเต่านี่แสนสุขใจ

ผ่อไปตางใดมีแต่สวนลำไย

มีทะเลสาบ ผ้าทอมากมาย

ที่พึ่งทางใจคือพระธาตุดอยเกิ้ง

INSTRU : F|FDm|DmGm

GmF|DmF|F

YouTube video
ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

ลอยกระทงดอยเต่า วิทยา

วิทยา พัฒนเมธาดา

ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา

วิทยา พัฒนเมธาดา

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567