Original Key

ดอยอินทนนท์

Original Key

INTRO : Am|G|FG|CAm

DmG|CG|DmG|CG

อินทนนAmท์สูงสุดในประเทศไทย

เทือกเขาหิมาลัยF ยาวไกลGถึงแดนสยาม C

อากาศหนาวAmเย็นแม่คะนิ้งA7สวยงาม  Dm

กิ่วแม่ปานลือนามEm ข้าวตอกฤาษีมีที่อ่างกา G


กุหลาบพันปี Amมีที่ดอยอินทนนท์

พระธาตุนภเมธนีดลF เป็นที่เGคารพบูชาC

น้ำตกสิริภูมิAm แม่ยะแม่กลางงามDmตา

เป็นบุญที่ได้มาEm แอ่วดอยGอินทนนCท์


อินทนนท์สูงเด่นDm ร่มเย็นองค์พระธาตุAm

น้ำตกใสสะอาดDm เชิดชูศาสน์Gแห่ไม้ค้ำโพธิ์C

ต่างชาติชื่นชมF จอมทองมีของดีโDmชว์

เป็นบุญสุขโข Emเที่ยวเมืองจอมทองG


ลงจากดอยAmขอพรพระธาตุจอมทอง

กราบหลวงปู่ทFอง สรงน้ำGพระธาตุเอาCบุญ

พบน้องคนงามAm ผิวเนียนA7.. เนื้ออุ่Dm

หากพี่มีบุญEm อยากกลับมาGอยู่ที่จอมCทอง

INSTRU : FG|CAm

DmG|CG|DmG|CG

กุหลาบพันปี Amมีที่ดอยอินทนนท์

พระธาตุนภเมธนีดลF เป็นที่เGคารพบูชา C

น้ำตกสิริภูมิAm แม่ยะแม่กลางงามDmตา

เป็นบุญที่ได้มาEm แอ่วดอยGอินทนนCท์


อินทนนท์สูงเด่นDm ร่มเย็นองค์พระธาตุAm

น้ำตกใสสะอาดDm เชิดชูศาสน์Gแห่ไม้ค้ำโพธิ์C

ต่างชาติชื่นชมF จอมทองมีของดีโDmชว์

เป็นบุญสุขโข Emเที่ยวเมืองจอมทองG


ลงจากดอยAmขอพรพระธาตุจอมทอง

กราบหลวงปู่ทFอง สรงน้ำGพระธาตุเอาCบุญ

ป่ะน้องคนงามAm ผิวเนียนA7.. เนื้ออุ่Dm

หากพี่มีบุญEm อยากกลับมาGอยู่ที่จอมCทอง

INSTRU : AmA7|Dm|EmG|C|Cคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564