คอร์ดเพลง จักรวาล จากศิลปิน 60 Miles เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง จักรวาล


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INSTRU : A|G|F|E ( 2 Times )

จักรAวาลแห่งควาE/G#มอ้างว้าง

ที่มันGเคว้งคว้างหัวใจ D

จักรAวาลที่ไม่มีE/G#ใคร

ไม่มีแGม้เสียงหัวใจ D

และช่างDmเงียบเหงา

ไม่มีC#m.. แม้เงา F#m

ที่มีก็Bmเพียงแต่ความมืดของดาวE


แต่พอAมีเธอเข้ามาE/G#ในใจ

เปลี่ยนแปลงGหัวใจที่ว่างเปล่าD

ที่เคยDmเงียบเหงา

ก็มี.C#m. เรื่องราว F#m

ระยิบBmระยับพร่างพรายด้วยแสงดาวE


ฮู้วD.. เธอC#mนั้นเป็นดั่งลมBmหายใจ

จะคอยF#mดูแลและห่วงใย

ฮู้วD.. ก็เป็นC#mเพราะเธอผู้เดียวBmเท่านั้น

ที่ทำGให้ความเงียบงันมันหายEไป


* จะเกิดAอะไร จะรักE/G#เธอไป

แค่เธอF#mนั้นยืนอยู่ตรงEmนี้       A

ขอบคุณฟ้าDที่ทำให้เธอC#m

และฉันพบเจอBmไม่ได้ฝันไป E

จะนานAเพียงใดผ่านพ้นE/G#อะไร

ให้เราเดินF#mคู่กันไปอย่างEmนั้น       A

ลบเลือนควาDมมืดมนให้หายไป Bm       C#m

ทดแทนควาDมเงียบงันในหัวใจ Bm

ด้วยความรักEของเรา

INSTRU : DC#m|BmC#m

DC#m|E

เธอคือAรักแท้ ที่ไม่มีข้E/G#อแม้

จะดูแGลเธอจากนี้ไป D

ผู้ชายDmคนนี้ จะสัญC#m.. ญา F#m

ว่าจะขอBmมีเธอผู้เดียวทั้งหัวใจ E


ฮู้วD.. เธอC#mนั้นเป็นดั่งลมBmหายใจ

จะคอยF#mดูแลและห่วงใย

ฮู้วD.. ก็เป็นC#mเพราะเธอผู้เดียวBmเท่านั้น

ที่ทำGให้ความเงียบงันมันหายEไป


* จะเกิดAอะไร จะรักE/G#เธอไป

แค่เธอF#mนั้นยืนอยู่ตรงEmนี้       A

ขอบคุณฟ้าDที่ทำให้เธอC#m

และฉันพบเจอBm ไม่ได้ฝันไป E

จะนานAเพียงใด ผ่านพ้นE/G#อะไร

ให้เราเดินF#mคู่กันไปอย่างEmนั้น       A

ลบเลือนควาDมมืดมนให้หายไป Bm       C#m

ทดแทนควาDมเงียบงันในหัวใจ Bm

ด้วยความรักEของเรา

INSTRU :

F|Em|DmC

F|Em|Dm|E|E

* จะเกิดAอะไรจะรักE/G#เธอไป

แค่เธอF#mนั้นยืนอยู่ตรงEmนี้       A

ขอบคุณฟ้าDที่ทำให้เธอC#m

และฉันพบเจอBmไม่ได้ฝันไป E

จะนานAเพียงใดผ่านพ้นE/G#อะไร

ให้เราเดินF#mคู่กันไปอย่างEmนั้น       A

ลบเลือนควาDมมืดมนให้หายไป Bm       C#m

ทดแทนควาDมเงียบงันในหัวใจ Bm       E


* จะเกิดBอะไรจะรักF#เธอไป

แค่เธอG#mนั้นยืนอยู่ตรงF#mนี้       B

ขอบคุณฟ้าEที่ทำให้เธอEbm

และฉันพบเจอC#mไม่ได้ฝันไป F#

จะนานBเพียงใดผ่านพ้นF#อะไร

ให้เราเดินG#mคู่กันไปอย่าF#mงนั้น       B

ลบเลือนควาEมมืดมนให้หายไป C#m          Ebm

ทดแทนควาEมเงียบงันในหัวใจ C#m

ด้วยความรักF#ของเรา

INSRTU : B|A|G|F#

B|A|G|F#|B

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง จักรวาล ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567