คอร์ดเพลง คำว่าเสียใจ จากศิลปิน 60 Miles เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง คำว่าเสียใจ


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : F#mBm|EmAG

F#mBm|F|A

ยังคิดDถึงวันที่เรามีกัน

ภาพวันBmเวลายังคงAอยู่ในหัวใจ  G

ภาพวันF#mดีๆ ที่ฉันFมีเธออAยู่ข้างใน  D

เก็บไว้A/C# ว่าเราเคยBmมีใจซื่อตรง Am

มั่นคงต่อรักG ยิ่งใหญ่F#mแค่ไหน

แต่วันนี้ไEmม่เหลืออะไร.A.       G


* เคยรู้สึกF#mอย่างฉันหรือเปล่าBm

ตื่นมาก็คิดEmถึงใครหนึ่งคนA

ควาGมรู้สึก F#mของคน  B

ที่ถูกเธอทิ้งEmและแทนด้วยใคร คนนั้นA


** หากว่าความเจ็บช้ำD ทนทรมF#านอย่างนี้  Bm

เมื่อตัวฉันAmได้สัมDผัส G คำๆF#m นี้ คำว่Emาเสียใจ  A

แต่อย่าปล่อยให้รักD ทำให้ทรมF#านอย่างนี้ Bm

อีกนานAแค่ไหG#m7b5น..  ก็ยังทำDให้ใจทั้BmงใจมีEmแต่เธA

INSTRU : Bb|C|A|A

หากคิดDถึงวันที่ยังมีกัน

เก็บความBmทรงจำดีๆ Aต่อจากนี้ไG

แม้ความF#mเป็นจริง วันนี้ Fไม่มีใAนหัวใจ  D

อย่างน้อยA/C# ได้จดจำBmและคอยย้ำเตือนAm

ว่าคนที่ฝันG เฝ้ารอF#mวันนั้น

หลอกให้ฉันEmคนนี้เชื่อใจ.A.       G

* เคยรู้สึกF#mอย่างฉันหรือเปล่าBm

ตื่นมาก็คิดEmถึงใครหนึ่งคนA

ควาGมรู้สึก F#mของคน  B

ที่ถูกเธอทิ้งEmและแทนด้วยใคร คนนั้นA


** หากว่าความเจ็บช้ำD ทนทรมF#านอย่างนี้  Bm

เมื่อตัวฉันAmได้สัมDผัส G คำๆF#m นี้ คำว่Emาเสียใจ  A

แต่อย่าปล่อยให้รักD ทำให้ทรมF#านอย่างนี้  Bm

อีกนานAแค่ไหG#m7b5น..  ก็ยังทำDให้ใจBmทั้งใจมีEmแต่เธA

INSTRU :

Bb|Am|GmC|FCmF

Bb|AmG#maj7|Gm|A

F#mBm|EmAG

F#mBm|F|A

** หากว่าความเจ็บช้ำD ทนทรมF#านอย่างนี้  Bm

เมื่อตัวฉันAmได้สัมDผัส G คำๆF#m นี้ คำว่Emาเสียใจ  A

แต่อย่าปล่อยให้รักD ทำให้ทรมF#านอย่างนี้ Bm

อีกนานAแค่ไหG#m7b5น..  ก็ยังทำDให้ใจBmทั้งใจมีEmแต่เธA


** หากว่าความเจ็บช้ำD ทนทรมF#านอย่างนี้  Bm

เมื่อตัวฉันAmได้สัมDผัส G คำๆF#m นี้ คำว่Emาเสียใจ  A

แต่อย่าปล่อยให้รักD ทำให้ทรมF#านอย่างนี้ Bm

อีกนานAแค่ไหG#m7b5น..  ก็ยังทำDให้ใจBmทั้งใจมีEmแต่เธA

INSTRU : BmBmM7|Bm7Bm6

และจะทำEmเช่นไรF#m เมื่อใจยัGงรักเAธอ

INSTRU : GBb|Dmaj7

YouTube video
60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

60 Miles

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567