คอร์ดเพลง ออกมาเถอะเธอ จากศิลปิน พ็อก บิ๊กอายส์ เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ออกมาเถอะเธอ


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : C|G|FG|C

รู้ดีCว่าบางทีเธอมีความGสุข

แต่สุขFจริงๆ หรือชั่วGคราว เท่านั้นC

เสพCติดความรักไม่ต่างอะไรกัG

กับเสพติดยาAmมึนเมา

รู้ว่Fามันไม่ดีแGต่ยังไม่ยอมCหยุด


ทำไมเราFจึงปล่อยให้คนๆ นึง

ทำร้ายGกันได้นานขนาดAmนี้

ความสัมพันFธ์ที่มีเธอเอง

ก็รู้ดีว่Gามันจบอย่าCงไร

หากมันFไม่ชัดเจนG

เธอเองที่เสียAmใจ

เธอเคยมีคFวามสุขมากมายG

กว่าที่เป็นCอยู่..       G


* เดินออกมาCซะเถอะเธอ

ที่ตรงนั้นGไม่ใช่ที่ของเธอ

อย่าฝืนAmรักคนอื่น

ที่เขาFไม่ได้รักเธอ

หลุดออกไปใCช้ชีวิตของเธอ

ชีวิตGเธอมีค่าเสมอ

ไม่มีใครAmด้อยค่าเธอ

นอกจากเธอF..       G

ด้อยค่าตัวCเอง..       G


มันCต้องจบลงไปในที่สุดG

สุดFทางไม่อาจทำGให้สมหวังC

ออกCจากความสัมพันธ์ที่บั่นทอนGพลัง

มันอาจต้องใช้เAmวลา

แต่สุดท้ายFมันก็คุ้มค่าG ที่สุด.C.


ทำไมเราFจึงปล่อยให้คนๆ นึง

ทำร้ายGกันได้นานขนาดAmนี้

ความสัมพันFธ์ที่มีเธอเอง

ก็รู้ดีว่Gามันจบอย่าCงไร

หากมันFไม่ชัดเจนG

เธอเองที่เสียAmใจ

เธอเคยมีคFวามสุขมากมายG

กว่าที่เป็นCอยู่..       G


* เดินออกมาCซะเถอะเธอ

ที่ตรงนั้นGไม่ใช่ที่ของเธอ

อย่าฝืนAmรักคนอื่น

ที่เขาFไม่ได้รักเธอ

หลุดออกไปใCช้ชีวิตของเธอ

ชีวิตGเธอมีค่าเสมอ

ไม่มีใครAmด้อยค่าเธอ

นอกจากเธอF..       G

ด้อยค่าตัวCเอง..

INSTRU :

FG|Am|FG|C

FG|Am|FG|C|G

* เดินออกมาCซะเถอะเธอ

ที่ตรงนั้นGไม่ใช่ที่ของเธอ

อย่าฝืนAmรักคนอื่น

ที่เขาFไม่ได้รักเธอ

เดินออกไปใCช้ชีวิตของเธอ

ชีวิตGเธอมีค่าเสมอ

ไม่มีใครAmด้อยค่าเธอ

นอกจากเธอF..       G

ด้อยค่าตัวCเอง

YouTube video
พ็อก บิ๊กอายส์

พ็อก บิ๊กอายส์

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567