คอร์ดเพลง Be More จากศิลปิน Stephen Sanchez เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Be More


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO : D|Bm|F#m|A

It must be morDe

than I needBm you

MorF#me than I lAove you

BeD more than wishes on starBms

high aboF#mve you A


If words could just holdD you

Tell me you feeBml me

Oh, just to knoF#mw you

Tell me you seeA me

I couldn’t have saidD it

You must have just readBm it

In my eyeF#ms

Darling, pleaAse let it be moreD

Be moreBm.. Be moreF#m..       A


It must be morDe than I wanBmt you

MorF#me than I cAaught you

BeD more than dancing in raiBmn drops

Falling to touF#mch you

Oh, just to toucAh you


If words could just holDd you

Tell me you feeBml me

Oh, just to knoF#mw you

Tell me you seeA me

I couldn’t have saiDd it

You must have just reaBmd it

In my eyeF#ms       A


let it be morDe.. Be morBme..

Be moF#mre..       A

Darling, be morDe.. Be morBme..

Be moF#mre..       A

INSTRU : D|Bm|F#m|A

If words could just holDd you

Tell me you feeBml me

Oh, just to knoF#mw you

Tell me you seeA me

I couldn’t have saidD it

You must have just readBm it

In my eyeF#ms

Darling, pleaAse let it be more

INSTRU : D

YouTube video
Stephen Sanchez Angel Face

Stephen Sanchez

Until I Found You (Em Beihold Version)

Stephen Sanchez

Stephen Sanchez

Stephen Sanchez

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567