คอร์ดเพลง Until I Found You จากศิลปิน Stephen Sanchez เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Until I Found You


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO : AAmaj7|DDm

GeoArgia,       Amaj7

wrap me upD in all yourA-

I want you       Amaj7

in my armsD

Oh, let meA hold you       Amaj7

I'll never letD you go

againA like I did

Oh, I usedE to say


I would nevDer fall in loveE

Again until I fAound herC#m

I said, I wDould never fallE

unless it's youA I fall into A7

I was lostD within the darEkness

but then I fAound herC#m

I founDd you          Dm


GeoArgia,       C#m

pulled me in DI asked toA

love her oncC#me againD

You fell, I cAaught you

I'll C#mnever letD

you go againA like I did

Oh, I useEd to say


I would nevDer fall in loveE

again until I fAound herC#m

I said, I wDould never fallE

unless it's youA I fall into A7

I was lostD within the darkEness

but then I fAound herC#m

I founDd you          Dm

INSTRU : A|C#m|D|Dm

I would nevDer fall in loveE again

until I fAound herC#m

I said, I wDould never fallE

unless it's youA I fall into A7

I was lostD within the darkEness

but then I fAound her

I fouDnd you          Dm

INSTRU : A

YouTube video
Stephen Sanchez Angel Face

Stephen Sanchez

Until I Found You (Em Beihold Version)

Stephen Sanchez

Stephen Sanchez

Stephen Sanchez

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567