คอร์ดเพลง Lucid จากศิลปิน JEFF SATUR เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Lucid


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

WonA’t you

miss the nights we drifted afar

AndF#m knew

we would find a place in the stars

ForD two

Taking you to dance in the skyA


TheA nights

You would be beside me Your lips

ToF#m mine Nothing could compare

But every starD’s light

Waits for you in the dark tonigAht


I know that notF#mhing ever lasts

even the good things

If B7we chase the past

we can only dream

ButD while it’s still Lucid, I’ll drowEn in


Before daylight breaAks us at the seams

Before the night endF#ms

All just a dreaEmm

Before all the memoDries start to fade

Just think back oneC#m last time

to the nights like thesBme

Before you’re gonEe and..


Before daylight breAaks

Us at the seams

Before the night endF#ms

All just a dreaEmm

I just want to holDd onto those

nights like lucid dreaC#mms

Pretending we’re still asleeBmp

Before you’re gonE

And wake from meA


I fAear

Time will drift you away from here

I’llF#m wait

For you in the night as you fade

AwayD

Holding every piece ‘till you’re goneA


I know that notF#mhing ever

lasts even the good things

IfB7 we chase the past

we can only dream

ButD while it’s still Lucid, I’ll drowEn in


Before daylight breaAks us at the seams

Before the night endsF#m

All just a dreaEmm

Before all the memDories start to fade

Just think back oneC#m

last time to the nights like thesBme

Before you’re gonEe and...


Before daylight breaAks us at the seams

Before the night endF#ms

All just a dreaEmm

I just want to holDd onto those

nights like lucid dreaC#mms

Pretending we’re still asleeBmp

Before you’re gonEe and wake from me

INSTRU : A|A|F#m|Em

RecDall recall..

BeC#mfore before..       Bm       E


Before daylight breaAks us at the seams

Before the night endF#ms

All just a dreaEmm

I just want to holDd onto those

nights like lucid dreaC#mms

Pretending we’re still asleeBmp

Before you’re gonEe and wake from meA

YouTube video
Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

JEFF SATUR

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

JEFF SATUR

JEFF SATUR

JEFF SATUR

JEFF SATUR

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567