คอร์ดเพลง Black Tie จากศิลปิน JEFF SATUR เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Black Tie


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO :

Bm|Bm|G|F# ( 2 Times )

In Bmthe middle of the night I fear

I’d losGt my minF#d

UseBmd to feel the colour now

my world turns blaGck and whiF#te


SevBmen years old

Losing that part of my soul

KeeGp your head low

BouF#nd to the money they own


I wBmas invited

into the party of the silence

BeG what they’re like and beF# quiet


* I’mBm in my black tie

Are you all satisfied

SipGping the red wine

JusF#t like your black lies

LaBmlala lalala lalala lies

LaGlala lalala laF#lala lies


NowBn I’m in the wedding

of my tears and myG despair F#

SooBmn I’d be at the funeral

of all the thinGgs I carF#e


SayBm yes or no

Say it although you don’t know

I’mG getting cold

Can’t finF#d a way back to my home

I wBmas invited

into the party of the silence

BeG what they’re like and beF# quiet


* I’mBm in my black tie

Are you all satisfied

SipGping the red wine

JusF#t like your black lies


I’mBm in my black tie

The world is colour-blind

InGto the black light

I’mF# on the other side

LaBmlala lalala lalala lies

LaGlala lalala laF#lala lies


I’mBm in my black tie

Are you all satisfied

SipGping the red wine

Just like your black lies

I’mF# in my black tie

The world is colour-blind

InBmto the black light

I’m on the other, Lalala lalala..


LaBmlala lalala lalala lies

LaGlala lalala laF#lala lies


LaBmlala lalala lalala lies

LaGlala lalala laF#lala lies

(Sipping the red wine)

(I’m on the other side)


LaBmlala lalala lalala lies

LaGlala lalala laF#lala lies

(I’m on the other side)

(I’m on the other side)


LaBmlala lalala lalala lies

LaGlala lalala laF#lala lies

(On the other side)

(On the other side)

YouTube video
Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

JEFF SATUR

JEFF SATUR

Jeff Satur

JEFF SATUR

JEFF SATUR

JEFF SATUR

JEFF SATUR

JEFF SATUR

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567