คอร์ดเพลง อย่าพูดเลย จากศิลปิน Musketeers เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง อย่าพูดเลย


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ฉันEรู้แล้วว่าไม่มีหF#mวัง

เมื่อEเธอพบใคร ที่ดีF#mกว่า

ไม่ใEช่ฉันที่เธอมองF#mหา

แต่เป็นเขาE.. ทั้งใจ F#m


ฉันEก็พร้อมที่จะยอมF#mแพ้

แค่อEย่าซ้ำเติม ให้มF#mากมาย

รู้ว่Eาเขาช่างมีควาF#mมหมาย

ก็ดีแล้วA.. แต่จะBมา

พูดถึงAเขาทำG#mไม


* อย่าEบอกว่าเธอรักF#mคนอื่นเลย

อย่าAบอกว่าเธอเห็นBเขาดีมากเท่าไร

ได้โEปรดอย่ามาย้ำF#mว่าเธอมีใจ A

กลัวBมันจะร้องไห้ออกมา

INSTRU : E|F#m|A|B

ขอEได้ไหมไม่เอ่ยคำF#mนั้น

เก็บEเอาไว้เลยเพื่อF#mคนอื่น

ฉันEไม่ขอฟังอย่างทนF#mฝืน

ไม่อยากรู้.A. ไม่อยากBเห็น

อยากหนีเAพื่อทำG#mใจ


* อย่าEบอกว่าเธอรักF#mคนอื่นเลย

อย่าAบอกว่าเธอเห็นBเขาดีมากเท่าไร

ได้โEปรดอย่ามาย้ำF#mว่าเธอมีใจ A

กลัวBมันจะร้องไห้ออกมา

INSTRU : E|F#m ( 4 Times )


E|F#m|E|F#m

E|F#m|A

แต่จะBมา พูดถึงAเขาทำG#mไม


* อย่าEบอกว่าเธอรักF#mคนอื่นเลย

อย่าAบอกว่าเธอเห็นBเขาดีมากเท่าไร

ได้โEปรดอย่ามาย้ำF#mว่าเธอมีใจ A

กลัวBมันจะร้องไห้ออกมา


* อย่าEบอกว่าเธอรักF#mคนอื่นเลย

อย่าAบอกว่าเธอเห็นBเขาดีมากเท่าไร

ได้โEปรดอย่ามาย้ำF#mว่าเธอมีใจ A

กลัวBมันจะร้องไห้ออกมา

YouTube video
Musketeers

Musketeers

Musketeers Zom Marie

Musketeers

MUSKETEERS

Musketeers

โรแมนติก (Romantic) PUN

Musketeers

พิจารณา Musketeers Maiyarap

Musketeers

Musketeers

Musketeers

muskeeters-uprising

Musketeers

Musketeers

Musketeers

muskeeters-uprising

Musketeers

Musketeers

Musketeers

Musketeers

Musketeers

Musketeers Day & Night

Musketeers

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567