Sweet Mullet

คอร์ดเพลง
Something’s Missing Sweet Mullet

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO : G|BmA ( 4 Times )

ทั้Gงที่มอง Aเห็นทุกอย่าBm

ทั้งที่ได้ยิF#mนทุกสิ่ง G

ทั้งที่ในคAวามเป็นจริงBm

ฉันไม่ได้เป็นอะไร


แต่เGหมือนกายA ฉันมันบอดBm

ไม่รับรู้ไF#mม่สมประกอบ G

Something’s misAsing       Bm

Inside..


ต่อGให้ออกไปหาอะไรปรนเปรอBm

ทำได้เพียงแค่ถมAใจที่พร่ำเพ้อ G

เหมือนหัวใจของฉันจากไปพร้อมเธอBm..       A


* มันหายG.. ไป

ความสุขEm ความรัก ความฝัน

ของฉันหล่นหายBm.. ไป

ถ้าเราAยังอยู่ด้วยกัน

อะไรจะเปลี่ยGนไปไหม

ฉันจะดีขึ้Emนไหม

จากความอ้างBmว้าง

จากคำถามมากAมาย

ที่มันกัดกินฉัน.. อยู่

INSTRU : G|BmA ( 2 Times )

เหGมือนหลุมดำA ถมไม่เต็มBm

เหมือนก้นเหวF#mที่มองไม่เห็นG

เหมือนหลงลืมA ฉันที่เคยเป็นBm

เหลือแค่เพียงร่างที่หายใจ G


ได้แต่ถามAตัวเอง

ว่าฉันBmจะมีความสุขF#mอีกได้ไหม G

Something’s misAsing       Bm

(Something’s missing)


* มันหายG.. ไป

ความสุขEm ความรัก ความฝัน

ของฉันหล่นหายBm.. ไป

ถ้าเราAยังอยู่ด้วยกัน

อะไรจะเปลี่ยGนไปไหม

ฉันจะดีขึ้Emนไหม

จากความอ้างBmว้าง

จากคำถามมากAมาย ที่มันกัดกินฉัน


อยู่.G. ทุก.A. วัน..  Bm

ที่ทำF#mให้ทรมานG ทุก.A. ครั้งBm

ที่มอF#mงในตาตัวเองG

แล้วพบAแต่ความว่างBmเปล่า

กับน้ำF#mตาที่ยังG.. ไหลA.. ริน..Bm อยู่


SomGething’s missinEmg now

OhBm..  Oh..A

 SomGething’s missinEmg now

OhBm..  Oh..A

INSTRU : G|Em|Bm|A ( 2 Times )

SomGething’s missinEmg now

OhBm..  Oh..A

SomGething’s missinEmg now

OhBm..  Oh..A

SomGething’s missing..

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566