คอร์ดเพลง อย่าพูดเลย (ดีกว่า)
Sweet Mullet

คอร์ดเพลง อย่าพูดเลย (ดีกว่า) - Sweet Mulletคอร์ดเพลง อย่าพูดเลย (ดีกว่า)

ใครGที่เคยบอก ว่ารักซึ้งใจจนวันนี้

ใครEmที่เคยบอก ว่ารักฉันมากขึ้นทุกที

ใครCที่เคยบอกว่าไม่มีวัน ที่จะทิ้งDกันไม่จากไป


ใครGบางคนบอก จะรักกันจนD/F#วันสุดท้าย

ใครEmบางคนบอก จะไม่ทำให้ฉันDต้องร้องไห้

ใครCบางคนบอกว่ารักของเรา

มีความหมายDกว่าสิ่งใด


อย่าพูดเลยดีกว่าG คำสัญญาที่ว่ารักกัน

อย่าพูดD/F#เลยดีกว่าEm คำบอกลาที่เธอใช้มัน

คำDว่ารัก Cซ้ำ ๆ กี่ครั้งที่เธอ

ตอกย้ำD มันแทงหัวใจ อย่าพูดเลย


ทั้งGที่ยังเจ็บ แต่คอยเฝ้ารอD/F#อยู่ตรงนี้

วันEmเวลาผ่าน ก็ยังไม่ลืมDเลยสักที

คนCที่เหมือนเก่า คือฉันที่ยังอยู่ตรงนี้ Dไม่เปลี่ยนไป


เธอคนนั้นEm คือคนที่ฉัน รักหมดหัวCใจ       G       D

แต่วันนี้Em       เD/F#มื่อคำGว่ารัก  D

มันเปลี่ยนไป Cจากหัวใจ  D


อย่าพูดเลยดีกว่าG คำสัญญาที่ว่ารักกัน

อย่าพูดD/F#เลยดีกว่าEm คำบอกลาที่เธอใช้มัน

คำDว่ารักC ซ้ำ ๆ กี่ครั้งที่เธอ ตอกย้ำDมันแทงหัวใจ


ก็พูดเลยว่าจบG  หากว่าเธอไม่เคยรักกัน

สุดท้ายD/F#ก็ต้องจากEm มันก็คงต้องมีสักวัน

โกหกฉันC ซ้ำ Bmๆ กี่ครั้งAmที่เธอหGลอกฉัน D

ก็พอแล้วใจ อย่าพูดเลย

INSTRU : C|C|Em|Em

C|C|D|D

อย่าพูดเลยดีกว่าG คำสัญญาที่ว่ารักกัน

อย่าพูดเลยดีกว่าEm คำบอกลาที่เธอใช้มัน

คำว่ารักC ซ้ำ ๆG/B  กี่ครั้งAmที่เธอ  G

ตอกย้ำD มันแทงหัวใจ


ก็พูดเลยว่าจบEm  หากว่าเธอไม่เคยรักกัน

สุดท้ายก็ต้องจากG มันก็คงต้องมีสักวัน

โกหกฉันC ซ้ำ ๆG/B  กี่ครั้งAmที่เธอGหลอกฉัน  D

ก็พอแล้วใจ อย่าพูดเลย


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด