บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO : F|C|F|C

F|Em|F|G

มองFตากันก็พอเข้าใC

ว่าไม่มีFฉันอยู่ข้างใน  C

ยังไง Fยังไง เธอเองก็คงต้อEmงไป

ฉันพอเข้าใจ Fพอเข้าใจ  G


* เหตุผลFของฉันน้ำหนักมันคงน้อยCเกินไป

จะอธิFบายก็กลัวเธอนั้นรำคCาญ

แต่ไม่เFป็นไรฉันอยู่ลำพังได้  Em

แม้ทรมานF จิตใจ  G


** ฉันจะเก็บเธอไว้ใCนใจ ตลอดGกาล

แม้เธอไม่ต้องการAm ฉันเลยสักนิดFเดียว

ละไว้ในฐานที่เข้าCใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียG

กับการที่ไม่มีเธอAmแล้ว ฉันเข้าใFจ       G

ฉันอยู่คนเดียวC..       F       G


* เหตุผลFของฉันน้ำหนักมันคงน้อยCเกินไป

จะอธิFบายก็กลัวเธอนั้นรำคCาญ

แต่ไม่เFป็นไรฉันอยู่ลำพังได้ Em

แม้ทรมานF จิตใจ  G


** ฉันจะเก็บเธอไว้ใCนใจ ตลอดGกาล

แม้เธอไม่ต้องการAm ฉันเลยสักนิดFเดียว

ละไว้ในฐานที่เข้าCใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียG

กับการที่ไม่มีเธอAmแล้ว ฉันเข้าใFจ       G

ฉันอยู่คนเดียว..

INSTRU : C|G|Am|F

C|G|Am|F|G|G

** ฉันจะเก็บเธอไว้ใCนใจ ตลอดGกาล

แม้เธอไม่ต้องการAm ฉันเลยสักนิดFเดียว

ละไว้ในฐานที่เข้าCใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียG

กับการที่ไม่มีเธอAmแล้ว ฉันเข้าใFจ โว้โฮ..G


** แต่ฉันจะเก็บเธอไว้ใCนใจ ตลอดGกาล

แม้เธอไม่ต้องการAm ฉันเลยสักนิดFเดียว

ละไว้ในฐานที่เข้าCใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียG

กับการที่ไม่มีเธอAmแล้ว ฉันเข้าใFจ โว้โฮ..G

ฉันอยู่คนเดียว..

INSTRU : C|C|C

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566