คอร์ดเพลง โปรด (ดูแลฉันด้วยใจที่อ่อนโยน) Uncle Ben

คอร์ดเพลง
โปรด (ดูแลฉันด้วยใจที่อ่อนโยน) Uncle Ben

คอร์ดเพลง โปรด (ดูแลฉันด้วยใจที่อ่อนโยน) จากศิลปิน Uncle Ben เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง โปรด (ดูแลฉันด้วยใจที่อ่อนโยน)


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ได้ไหDmaj7ม.. หากหัวใจของฉันBm7

ไม่อยาBaugกเจ็บอีกครั้งEm ใจฉันช่างอ่อนAแอ

คำขอDmaj7เดียว จากคนที่ไม่เหลือความหวังBm7ใด

อย่าเป็นBaugฉันเลยคนที่ต้องเสียEmใจ อีกครั้ง  A


* ให้ฉัEm7น ลบภาพทรงจำAที่เลวร้าย

อย่าE7ให้ฉัน ต้องเจ็บAปวดอีกเลย


** โปรDmaj7ดดูแล หัวใจขGองฉัน

ที่ช่างเปราEm7ะบาง ด้วยใจขAองเธอ

โปรDmaj7ดดูแลหัวใจดGวงนี้

ที่แตกสลาE7ย ด้วยใจที่Aอ่อนโยน

INSTRU : Dmaj7|Dmaj7|Bm7|Baug

Em7|Em7|Bb|Bb

Dmaj7|Dmaj7|Bm7|Baug

Em7|Em7|Bb|A

* ให้ฉัEm7น ลบภาพทรงจำAที่เลวร้าย

อย่าE7ให้ฉัน ต้องเจ็บAปวดอีกเลย


** โปรDmaj7ดดูแล หัวใจขGองฉัน

ที่ช่างเปราEm7ะบาง ด้วยใจขAองเธอ

โปรDmaj7ดดูแลหัวใจดGวงนี้

ที่แตกสลาE7ย ด้วยใจที่Aอ่อนโยน

ปลEm7ดปล่อยฉันA จากวัE7นเหล่านั้นA


** โปรDmaj7ดดูแล หัวใจขGองฉัน

ที่ช่างเปราEm7ะบาง ด้วยใจขAองเธอ

โปรDmaj7ดดูแลหัวใจดGวงนี้

ที่แตกสลาE7ย ด้วยใจที่Aอ่อนโยน

INSTRU : Dmaj7|Dmaj7|Bm7|Baug

Em7|Em7|Bb|Bb

Dmaj7|Dmaj7|Bm7|Baug

Em7|Em7|Bb|A

Dmaj7|Dmaj7|Bm7|Baug

Em7|Em7|Bb|Bb

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง โปรด (ดูแลฉันด้วยใจที่อ่อนโยน) ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

Uncle Ben

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567