คอร์ดเพลง แบบไหน จากศิลปิน เขียนไขและวานิช เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง แบบไหน


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : CD|GB/G ( 2 Times )

CD|GD/F#Em

CD|GB/G

เมื่อก่อนCเราเคยวาดฝันDที่มีให้กันG       B/G

กลับกลายCเป็นความสำคัญDไม่เคยเลือนG       B/G

ถ้ามองCดูจากตรงนี้ Dจะเห็นแสGง ดาD/F#ว ส่อง  Em

เปลี่ยนแปลงCไปตามครรลองD ให้จดจำ  G


* เฝ้ามองCดูวันและเวลาDมาแปรเปลี่ยนG

ชั่วค่ำCคืน แต่ละวันDไม่อาจย้อนG       B/G

หากรักC ก็จงรักD รักอGย่างไร D/F#ไม่ให้เกียจEm

แบบไหนC อย่างไร Dให้จดจำG       B/G

INSTRU : CD|G ( 2 Times )

CD|GD/F#Em

CD|G

* เฝ้ามองCดูวันและเวลาDมาแปรเปลี่ยนG

ชั่วค่ำCคืน แต่ละวันDไม่อาจย้อนG

หากรักC ก็จงรักD รักอGย่างไร D/F#ไม่ให้เกียจEm

แบบไหนC อย่างไร Dให้จดจำG


คนCที่รักกันจริงD เค้าจะรักGกันแบบไหนEm

เพื่อที่ใครC และใครDไม่ถูกลืม G

INSTRU : CD|G ( 2 Times )

CD|GD/F#Em

CD|G

* เฝ้ามองCดูวันและเวลาDมาแปรเปลี่ยนG

ชั่วค่ำCคืน แต่ละวันDไม่อาจย้อนG

หากรักC ก็จงรักD รักอGย่างไร D/F#ไม่ให้เกียจEm

แบบไหนC อย่างไร Dให้จดจำG


หากรักCก็จงรักD รักGอย่างไร D/F#ไม่ให้เกียจEm

แบบไหนC อย่างไร Dให้จดจำ G

คนCที่รักกันจริงD เค้าจะรักG กันแบบไหนEm

เพื่อที่ใครC และใครDไม่ถูกลืม.G.

YouTube video
เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

OST. ดวงอาทิตย์ตก

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

Belter 9.0 "โฟล์คเน่อ"

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

เขียนไขและวานิช

จดหมายจากใครคนหนึ่ง

เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567