CAPO 1

อดีต

CAPO 1

กลิ่นEmไอหวน ในอาCmaj7กาศ

ดั่งEmบทกลอนขับขาน ผ่านลมD

สุขEmใดหนอ เท่าความเจ็บCmaj7

จากEmกันนานแล้ว แค่ลมD


* แล้วมันจะเป็นอดีตC ที่ผ่านไปแล้วG

อาจมีร่องรอยC ที่เป็นบาดแผลG

อาจเจอรูปถ่ายC ที่บังเอิญเห็นEm เปิดเจอD

แล้วมันจะเป็นอดีตC ที่ผ่านไปแล้วG

อาจมีร่องรอยC ที่เป็นบาดแผลG

อาจเจอรูปถ่ายC ที่บังเอิญเห็นEm เปิดเจอD

INSTRU : C|G|C|G

C|Em|D|D

C|G|C|G

C|Em|D|D

เรื่องราวที่ผ่าCmaj7น ย้ำเตือนทุกสิ่งG

เขียนไว้บนอากาCmaj7ศ ที่เราเคยวาดฝันG

สอนเราให้เจ็Cmaj7บ ย้ำเตือนการจากG

ฝากไว้เป็นอดีCmaj7ต รักจึงต้องจากG

* แล้วมันจะเป็นอดีCmaj7ต ที่ผ่านไปแล้วG

อาจมีร่องรอCmaj7ย ที่เป็นบาดแผลG

อาจเจอรูปถ่าCmaj7ย ที่บังเอิญเห็นEm เปิดเจอD

แล้วมันจะเป็นอดีCmaj7ต ที่ผ่านไปแล้วG

อาจมีร่องรอCmaj7ย ที่เป็นบาดแผลG

อาจเจอรูปถ่าCmaj7ย ที่บังเอิญเห็นEm เปิดเจอD

INSTRU : C|G|C|G

C|Em|D|D

C|G|C|G

C|Em|D|D

* เธอจะเป็นอดีCmaj7ต ที่ผ่านไปแล้วG

อาจมีร่องรอCmaj7ย ที่เป็นบาดแผลG

อาจเจอรูปถ่าCmaj7ย ที่บังเอิญเห็นEm เปิดเจอD

เราจะเป็นอดีCmaj7ต ที่ผ่านไปแล้วG

เราจะเป็นอดีCmaj7ต ที่ผ่านไปแล้วG

เราจะเป็นอดีCmaj7ต ที่ผ่านไปแล้วEm..       D

INSTRU : C|G|C|G

C|Em|D|D

C|G|C|G

C|Em|D|D|C

 


คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564