คอร์ดเพลง ความฮักคือการให้ จากศิลปิน บิว สงกรานต์ เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ความฮักคือการให้


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : A| C#m  | F#m  E|D

ขั่นAแม่นสิถิ่มสิป๋า กันอีหC#mลี

ส่อยF#mสอนวิธีเฮ็ดจั่งได๋สิลืมC#mได้

สิใDห้ลืมคนๆ หนึ่ง มันC#mบ่แม่นเรื่องง่ายF#m

มันใช้หัBmวใจจดจำบ่แม่นสมองE


สิถิ่Aมสิป๋ากันไปอีหลีแC#mม่นบ่

ขั่นF#mสั่นอ้ายขออีหยังแหน่จักC#mหน้อย

อย่าDลืมฮักของเฮา ความC#mทรงจำดีๆ F#mเก็บเอาไว้

อ้ายสิหย่างBmออกไปปล่อยมือเจ้าไปกับเขาE


* ถึงสิเจ็บAแป๋ตาย

อ้ายกะยอมC#mปล่อยน้องไปฮักเขา

ความฮักDคือการให้ ความฮักC#mคือการให้

อ้ายBmให้เจ้าได้สุอEย่าง

ให้เจ้าไปฮัAกเขา C#mอ้ายสิบ่รั้F#mงเจ้าเอาไEว้

ถ้ามื้อใด๋เDขาเฮ็ด ให้เจ้าC#mเสียใจ

ให้คืนBmมาหาอ้ายE.. เด้อหล่า A

INSTRU

A C#m  | F#m  C#m

D C#m  |BmE

A C#m  | F#m  C#m

D C#m  |BmE

* ถึงสิเจ็บAแป๋ตาย

อ้ายกะยอมC#mปล่อยน้องไปฮักเขา

ความฮักDคือการให้ ความฮักC#mคือการให้

อ้ายBmให้เจ้าได้สุอEย่าง

ให้เจ้าไปฮัAกเขา C#mอ้ายสิบ่รั้F#mงเจ้าเอาไC#mว้

ถ้ามื้อใด๋เDขาเฮ็ด ให้เจ้าC#mเสียใจ

ให้คืนBmมาหาอ้ายE..


* ถึงสิเจ็บAแป๋ตาย

อ้ายกะยอมC#mปล่อยน้องไปฮักเขา

ความฮักDคือการให้ ความฮักC#mคือการให้

อ้ายBmให้เจ้าได้สุอEย่าง

ให้เจ้าไปฮัAกเขา C#mอ้ายสิบ่รั้F#mงเจ้าเอาไC#mว้

ถ้ามื้อใด๋เDขาเฮ็ด ให้เจ้าC#mเสียใจ

ให้คืนBmมาหาอ้ายE.. เด้อหล่า A

ถ้ามื้อใด๋เF#mขาเฮ็ด ให้เสียC#mน้ำตา

ให้คืนBmมาหาอ้ายE.. คือเก่า

INSTRU : A

 
คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง ความฮักคือการให้ ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

อ้ายบ่สมเจ้า

บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

มันบ่แม่นของง่าย บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

บิว สงกรานต์

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567