คอร์ดเพลง กะดีใจนำ
บิว สงกรานต์

คอร์ดเพลง กะดีใจนำ - บิว สงกรานต์Advertisements


Happy for you

คอร์ดเพลง กะดีใจนำ

INTRO : Am|Em|C|D

บ่เEmป็นหยัง อ้ายฮู้อDยู่

อ้ายCมันบ่ควรคู่ กับGหล่า

เข้าEmใจอยู่ อ้ายกะมีส่ำDนี้หล่ะ

มีแต่ใจ Cมันกินบ่ไDด้


ขั่นAmเจ้าว่าเขาดี อ้ายEmกะบ่ได้ว่า

ขั่นAmว่าเจ้าสิหนี คงสิยื้อEmบ่ได้

อ้ายAmกะคงต้องปล่อย ให้เจ้าEmไป

ไปตCามทางที่เจ้าต้องการD


กะดีใจนำG ถ้าเขาฮัBmกเจ้าอิหลี Em

ให้ถิ่มความทุกDข์เอาไว้ตรงนี้ C

บ่ต้องสนDคนพอจั่งอ้าย

กะดีใจนำG ถ้าว่าเขBmาฮักเจ้าหลายEm

เจ็บส่ำนี้คDงบ่พอสิตาย C

ให้เจ้าDไป กับเขาเด้อGหล่า

INSTRU : G

บ่เEmป็นหยัง อ้ายฮู้อDยู่

เขาCมันควรสิคู่ กับเGจ้า

เข้าEmใจอยู่ อ้ายมันทุกข์Dบ่คือจั่งเขา

มีแต่ใจ..C มันกินบ่ไDด้

INSTRU : Am|Em|Am|Em

C|C|D|D

ขั่นAmเจ้าว่าเขาดี อ้ายEmกะบ่ได้ว่า

ขั่นAmว่าเจ้าสิหนี คงสิยื้อEmบ่ได้

อ้ายAmกะคงต้องปล่อย ให้เจ้าEmไป

ไปตCามทางที่เจ้าต้องการD


กะดีใจนำG ถ้าเขาD/F#ฮักเจ้าอิหลี Em

ให้ถิ่มความทุกDข์เอาไว้ตรงนี้ C

บ่ต้องสนDคนพอจั่งอ้าย

กะดีใจนำG ถ้าว่าเD/F#ขาฮักเจ้าหลายEm

เจ็บส่ำนี้คDงบ่พอสิตCาย

ให้เจ้าDไป กับเขาเด้อGหล้า       D


กะดีใจนำG ถ้าเขาBmฮักเจ้าอิหลี Em

ให้ถิ่มความทุกDข์เอาไว้ตรงนี้ C

บ่ต้องสนDคนพอจั่งอ้าย

กะดีใจนำG ถ้าว่าเD/F#ขาฮักเจ้าหลายEm

เจ็บส่ำนี้คDงบ่พอสิตCาย

ให้เจ้าDไป กับเขาเด้อGหล่า

ให้เจ้าAmไป..       Dกับเขาเด้อGหล่า


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ