CAPO 1

ย้อน

CAPO 1

INTRO :

Dmaj7       |AmBm|G|GmC

Dmaj7       |AmD|G E/G#  |A

ควาDmaj7มเป็นจริงที่อยู่ในใจ.Am.       Bm

อยากจะถามGเธอหน่อย อยากถามGmว่าเธอยัC

คิดDmaj7ถึง คนที่ทำร้ายAmใจเธอBmได้

รึเปGล่า.. ลองถามGmใจ..  C

เธอหน่อยF#m ไม่อยากสายB7ไป

ให้ฉันEmได้เริ่มใหม่Gm อีกครั้ง A


* จะขอDmaj7เธอกลับคืน ให้เหมือนBmเป็นคนเก่าG

ที่เราสองEm7ได้เจอกัน หยุดตรงนั้นEmจะได้ไหม

อยากให้วันGคืนย้อนเลือนไป Aอีกสักครั้ง


* จะขอDmaj7เดินจากลา D7ตรงนี้..Bm ไม่มีเรา G

ที่จะรู้แEm7ละเข้าใจ บทลมหนาวEmความห่วงใย

ไม่อาจให้วันGคืนย้อนเลือนไป Aอีกครั้งหนึ่ง

INSTRU :

Dmaj7       |D7|EmGaug  |GA

Dmaj7       |D7|EmGm|A

หากF#m.. มันสายB7ไป

อยากขอEmเธอเริ่มไหม อีกครั้งA


* จะขอDmaj7เธอกลับคืน ให้เหมือนBmเป็นคนเก่าG

ที่เราสองEm7ได้เจอกัน หยุดตรงนั้นEmจะได้ไหม

อยากให้วันGคืนย้อนเลือนไป Aอีกสักครั้ง


* จะขอDmaj7เดินจากลา D7ตรงนี้..Bm ไม่มีเรา G

ที่จะรู้แEm7ละเข้าใจบทลมหนาวEmความห่วงใย

ไม่อาจให้วันGคืนย้อนเลือนไป Aอีกครั้งหนึ่ง

INSTRU :

Dmaj7       |Dmaj7       |Bm|GA

( 6 Times ) Dคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564