คอร์ดเพลง เธอคือดวงดาว (Hikari) จากศิลปิน Whal & Dolph เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เธอคือดวงดาว (Hikari)


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

เธอCคือดวงดาว

ที่ส่องแสงDmบนดวงจันทร์

ทำให้ฉันEmนั้นพลันเพลิดเพลินDmตาม

ใจมีCดวงเดียว

มอบให้เธอDmเพียงคนเดียว

จะไม่เหลียEmวและมองคนอื่นDm


แม้ยGามหลับตาC ฝันที่ฝากมาAm

ฉันจะไขว้Dmคว้าเก็บมาให้เธอG

เก็บแสงดวงตะวันC ส่งยิ้มให้แก่กันAm

ขอแค่มีฉันDmอยู่เคียงข้างเธอG คนเดียว

INSTRU :

C|Dm|Em|Dm ( 2 Times )

เธอCคือดวงดาว

ที่ส่องแสงDmบนดวงจันทร์

ทำให้ฉันEmนั้นพลันเพลิดเพลินDmตาม

ใจมีCดวงเดียว

จะมอบให้เธอDmเพียงคนเดียว

จะไม่เหลียEmวและมองคนอื่นDm


แม้ยGามหลับตาC ฝันที่ฝากมาAm

ฉันจะไขว้Dmคว้าเก็บมาให้เธอG

เก็บแสงดวงตะวันC ส่งยิ้มให้แก่กันAm

ขอแค่มีฉันDmอยู่เคียงข้างเธอG คนเดียว


วัAmนที่ฟ้าไDม่สดใส

หม่นหมองFดวงใจเหลือเกินG

เธอAmยังมีฉันDคอยปลอบใจ

อยู่ข้างFเคียงกาย จะไม่เFmดียวดาย


ลาC ลา ลา.. ลาลา ลาDm ลา ลา..

ลา ลา ลาEm.. ลาลา ลา ลาDm ลา..

ลาC ลา ลา.. ลาลา ลาDm ลา ลา..

ลา ลา ลาEm.. ลาลา ลา ลาDm ลา..


แม้ยGามหลับตาC ฝันที่ฝากมาAm

ฉันจะไขว้คว้าDmเก็บมาให้เธอG

เก็บแสงดวงตะวันC ส่งยิ้มให้แก่กันAm

ขอแค่มีฉันDmอยู่เคียงข้างเธอG คนเดียว


เธอCคือดวงดาว

ที่ส่องแสงDmบนดวงจันทร์

ทำให้ฉันEmนั้นพลันเพลิดเพลินDmตาม

ใจมีCดวงเดียว

จะมอบให้เธอDmเพียงคนเดียว

จะไม่เหลียวEmและมองคนอื่นG

ให้เธอคนเดียว


ลาC ลา ลา.. ลาลา ลาD ลา ลา..

ลา ลา ลาEm.. ลาลา ลา ลาDm ลา..

ให้เธอGคนเดียว


ลาC ลา ลา.. ลาลา ลาD ลา ลา..

ลา ลา ลาEm.. ลาลา ลา ลาG ลา..

ให้เธอคนเดียC

YouTube video
Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph - เหตุใด

Whal & Dolph

Whal Dolph ผ่านมาผ่านไป

Whal & Dolph

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567