คอร์ดเพลง ตำรับยา
The Yers

คอร์ดเพลง ตำรับยา - The Yers


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

ตำรับยา

Original Key

INTRO : Bb ( 4 Times )

CBb|Bb|CDm|Dm

CBb|Bb|CDm|Dm

CภาวนBbาให้ลืมใคร คนCที่ทิ้งไDm

Cยิ่งภาวBbนาอ้อนวอนเท่าไร ยิ่งจำCจนฝังใจDm


หยิCบเอาเข็มขBbองกาลเวลา ที่ทิ้งไว้นานC

ผสมDmด้วยตำรับยา แล้วฉีดเข้าหัวCใจ

ให้สารBbเคมีละลาย ทะลุร่างกายC

เพื่อลืมDmทุกอย่างไป


แต่มันย้อนภาCพเธอใBbห้คืนมา

มาตอกย้ำCความจำDmที่ไร้ค่า

มันย้อนCภาพเธอBbให้คืนมา

ยิ่งตอกย้ำCให้เสียน้ำDmตา


CคยบอกBbตัวเองว่าไม่มีวัน

จะทำCแบบนี้อีDm

CนทางกBbลับกันก็ไม่มีวัน

จะลืมCเธอสักDmที


หยิCบเอาเข็มขBbองกาลเวลาที่ทิ้งไว้นานC

ผสมDmด้วยตำรับยา แล้วฉีดเข้าหัวCใจ

ให้สารBbเคมีละลาย ทะลุร่างกายC

เพื่อลืมDmทุกอย่างไป

 

แต่มันย้อนภCาพเธอใBbห้คืนมา

มาตอกย้ำCความจำที่Dmไร้ค่า

มันย้อนCภาพเธอใBbห้คืนมา

ยิ่งตอกย้ำใCห้เสียน้ำDmตา และทุกข์Cทรมาน..


อีกEbกี่วันจะลบเลือน ไม่มีทางจะลบFเลือน

ยิ่งฉีดGmไปยิ่งเลอะเลือน สมองมันยิ่งฟั่นFเฟือน

อีกEbกี่วันจะลบเลือน ไม่มีทางจะลบFเลือน

ยิ่งฉีดGmไปยิ่งเลอะเลือน สมองมันยิ่งฟั่นFเฟือน

ยิ่งคิดEbมันยิ่งกลับมา ให้เสียใจตลอดFไป..

INSTRU :

Bb|BbC|Bb|BbC

Bb|BbC|Dm|Dm

แต่มันย้อนCภาพเธอBbให้คืนมา

มาตอกย้ำCความจำDmที่ไร้ค่า

มันย้อนCภาพเธอBbให้คืนมา

ยิ่งตอกย้ำCให้เสียน้ำDmตา


และมันย้อนภาพเธอEbให้คืนมา

มาตอกย้ำFความจำGmที่ไร้ค่า

ก็ฉันFยอมตายEbเสียดีกว่า

ดีกว่าทุกFข์ทรมGmาน..       F

INSTRU : Ebคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564