คอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง
The Yers

คอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง - The Yers


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

ห้องที่ไม่เคยสว่าง

Original Key

INTRO : DE|F#m  A

DE|F#m  E

( 2 Times )

รู้ฉัDนรู้วิธีจEะทำห้องนี้ใF#mห้ดูสวยงามA

วัดDระยะให้มันEพอดีให้มีแสงF#mสว่าง  E

มุมDที่ตกกระทบEของดวงอาทิตF#mย์จะทำ  A

ให้ฉันได้ลืมDเรื่องราวE ทุกอย่าF#mง       E


* จัดเก็บข้าวของDที่มี

เรื่องราวEดีดี ลงตัวF#mทุกอย่าง  A

รูปเก่าที่วางDตรงนี้

ก็เอาEออกไปให้มันF#mพ้นตา  E

ฉันจะเริ่มต้นDชีวิตและเดินEต่อไป

ด้วยรอยF#mยิ้มใหม่A อีกครั้งD       E


** แต่F#mความจริงคือฉันEยังทรมานD

ทุกข์ทนทรEมาน       F#m

ความจริงยังคิดAถึงเธอทุกคราD

คิดเรื่องเธอEทุกครา F#m

และความมืดมิดยังคงE

จะฝังข้Dางในห้องนี้เEรื่อยไปให้มีF#mน้ำตา  A

แท้จAริงในใจ Dยังรอ Eแค่เธอF#m          E

ย้อนคืนมา

INSTRU : DE|F#m  A

DE|F#m  E

แต่งมันด้วยดอกไม้ D       E

จุดตะเกียงเพื่อบรรF#mยากาศ

มุมAเล็กเล็กฝั่งซ้ายD       E

ประดับมันด้วยไฟF#mสวยงาม       E

สีผนังที่ทาDใหม่       E

ให้มันดูสดใสF#mเพื่อจะลืม  A

ใครD..       Eคนนั้นF#m

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : DE|F#m  A

DE|F#m  E

( 2 Times )

แต่ความจริงคือฉันยังทรมาน

ทุกDข์ทนทรมEาน       F#m

ความจริงยังคิดAถึงเธอทุกครา

คิดDเรื่องเธอE ทุกครา  F#m

และความมืดมิดEยังคงจะฝังDข้างใน

ห้องนี้เEรื่อยไปให้มีF#mน้ำตา

แท้จAริงในใจ Dยังรอ Eแค่เธอF#m          E

ย้อนคืนมา

INSTRU : DE|F#m  A

DE|F#m  E|Dรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงห้องที่ไม่เคยสว่าง

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564