คอร์ดเพลง เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ)
p n v .

คอร์ดเพลง เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ) - p n v .


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key


คอร์ดเพลง เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ) จากศิลปิน p n v . เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

เธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ)

Original Key

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ Bb)

เธอAชอบเขา แล้วชอบมาเล่าให้เราF#mฟัง

เธอมีความสุขหัวเราะDเสียงดัง

แต่ฉันC#mไม่ชอบฟัง เธอรู้ไหมBm  โฮโอ..  E


เธอAชอบเขา แล้วเราจะทำอะไรF#mได้

ให้เลิกชอบเธอก็ไม่ง่Dาย

มันทำC#mไม่ได้ เคยลองทำBmแล้ว ฮูอูว..E


ทำDไมเธอยังไม่รู้ตัวC#m ว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้ Bm

ทำไมเธอมองแต่เขาE


ถ้าเธอชอบAเขาแล้วเธอมาบอกเราE/G#ทำไม

ถ้าเธอชอบF#mเขาแล้วเขาล่ะชอบEmเธอไหม A

คนที่อยู่ตDรงนี้ มันไม่มีคC#mวามหมายF#m

ให้ตายBmเธอก็ไม่รักกันE


ถ้าเธอชอบAเขาแล้วเธอมานั่งเหงาE/G#ทำไม

เธอชอบเขาF#mและเขาก็ไม่เคยEmจะสนใจ A

เธอก็ยังชอบDอยู่ ฉันก็ยังชอบC#mอยู่

และถึงแม้ว่BmาเธอชอบเขาE แต่เราชอบเธอA


ทำDไมเธอไม่รักฉัน ทำC#mไมเธอไม่มองกัน

ทำBmไมเธอไม่คิดถึงฉัน

ทั้ง ๆ ที่ฉันAนั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินาที

ทำDไมเธอไม่สนใจ ทั้งC#mที่ฉันไม่สนใคร

ใช่ดิBmไม่ใช่เขาไง

ก็เลยไม่ได้หัEวใจของเธอมาครอง


ทำDไมเธอยังไม่รู้ตัวC#mว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี้

ทำBmไมเธอมองแต่เขาE.. แต่เขา


ถ้าเธอชอบAเขาแล้วเธอมาบอกเราE/G#ทำไม

ถ้าเธอชอบF#mเขาแล้วเขาล่ะชอบEmเธอไหม A

คนที่อยู่ตDรงนี้ มันไม่มีคC#mวามหมายF#m

ให้ตายBmเธอก็ไม่รักกันE


ถ้าเธอชอบAเขาแล้วเธอมานั่งเหงาE/G#ทำไม

เธอชอบเขาF#mและเขาก็ไม่เคยEmจะสนใจ  A

เธอก็ยังชอบDอยู่ ฉันก็ยังชอบC#mอยู่

และถึงแม้ว่BmาเธอชอบเขาE แต่เราชอบเธอ

INSTRU : A |E/G#  | F#m  |EmA

คนที่อยู่ตDรงนี้ มันไม่มีคC#mวามหมาย

ให้ตายBmเธอก็ไม่รักกันE แต่ฉันรักเธอ


ทำAไมเธอไม่รักฉัน ทำE/G#ไมเธอไม่มองกัน

ทำF#mไมเธอไม่คิดถึงฉัน

ทั้ง ๆ ที่ฉันEmนั้นคิดถึงเธอทุก ๆ วินAาที

ทำDไมเธอไม่สนใจ ทั้งC#mที่ฉันไม่สนใคร

ใช่ดิBmไม่ใช่เขาไง

ก็เลยไม่ได้หัEวใจของเธอมาครองรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงเธอชอบเขา (แต่เราชอบเธอ)

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564