คอร์ดเพลง เป็นแค่ (คนที่เธอไม่รัก)
p n v .

คอร์ดเพลง เป็นแค่ (คนที่เธอไม่รัก) - p n v .คอร์ดเพลง เป็นแค่ (คนที่เธอไม่รัก)

ทนGรอมันนานก็เหนื่อย

แต่ว่าใจมัDนยังบอกว่าไหว

แค่คิดEmว่าเธอไปเจอคนใหม่

หัวใจก็Cร้อนรน..  D


แต่ลืมGไปไม่ใช่นี่หว่า

ไม่ได้เป็นDคนที่เธอคาดหวัง

แค่ฝันEmลม ๆ คงไม่สำคัญ

ไม่มีคCวามหมายอะไร D


แต่เขาC.. เขาเข้าBmมาทำให้หวั่นไหว

สรุปว่าฉันCเป็นใคร หรือว่าฉันคงได้แค่เDป็น


เป็นแค่คนรู้จักCที่เธอไม่ได้รักกันD

เป็นแค่คนBmที่มันไม่เคยสำคัญEm

เป็นแค่เพื่อนสนิทAmที่เธอไม่คิดผูกพันD

เป็นแค่คนคนนั้นGที่เธอไม่หันมองG7

เป็นแค่ที่ปรึกษาCเวลาเธอไปหาเขาD

เป็นแค่คนแก้เหงาBmเวลาเธอไม่เหลือใครEm

เป็นคนไม่มีสิAmทธิ์ จะคิดDอะไร

เป็นAmได้แค่Bmคน       Cที่รักเDธอ..  G

INSTRU : C|D|Bm|Em

Am|D|G|G7

C|D|Bm|Em

Am|D|G|G

แต่เขาC.. เขาเข้าBmมาทำให้เสียใจ

แต่เธอก็ไม่เCป็นไร ถึงยังไงก็ให้ฉันDเป็น


เป็นแค่คนรู้จักCที่เธอไม่ได้รักกันD

เป็นแค่คนBmที่มันไม่เคยสำคัญEm

เป็นแค่เพื่อนสนิทAmที่เธอไม่คิดผูกพันD

เป็นแค่คนคนนั้นGที่เธอไม่หันมองG7

เป็นแค่ที่ปรึกษาCเวลาเธอไปหาเขาD

เป็นแค่คนแก้เหงาBmเวลาเธอไม่เหลือใครEm

เป็นคนไม่มีสิAmทธิ์ จะคิดDอะไร เป็นAmได้แค่


เป็นFแค่คนรู้จักEbที่เธอไม่ได้รักกันF

เป็นแค่คนDmที่มันไม่เคยสำคัญGm

เป็นแค่เพื่อนสนิทCmที่เธอไม่คิดผูกพันF

เป็นแค่คนคนนั้นBbที่เธอไม่หันมองBb7

เป็นแค่ที่ปรึกษาEbเวลาเธอไปหาเขาF

เป็นแค่คนแก้เหงาDmเวลาเธอไม่เหลือใครGm

เป็นคนไม่มีสิCmทธิ์ จะคิดFอะไร

เป็นCmได้แค่คDmน       Ebที่รักเFธอ..

INSTRU : Eb|F|Dm|Gm|Cm|F

เป็นCmได้แค่ตัDmว       EbสำรFอง..  Bb


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด