คอร์ดเพลง ไม่ใช่
AP1WAT

คอร์ดเพลง ไม่ใช่ - AP1WATคอร์ดเพลง ไม่ใช่

INTRO : EmD|C ( 2 Times )

รู้ Emดี.. ว่DาฉันแCละเธอมันหมดเวลาแล้ว

จะEmยื้อกันไปก็Dคงไม่มีปCระโยชน์

บ้าEm บอ.. DโทษเธออCย่างนั้น

อย่างนี้ มานานแค่ไหน

เหตุEmผลอะไรก็Dคงไม่สำCคัญ


ก็เAmคยสงสัย

ที่เธอBmชอบใครต่อใครที่ไม่ใช่ฉัน

ไม่ใช่คAmนดี ไม่ใช่คนเลว

ไม่ใช่คCนที่ร่ำรวยอะไรทั้งนั้นD..


แค่เธอจะรักG..       D

คนEmที่เธออยากDรักก็เท่านั้นC

คนBmที่หมดความหมายก็คือฉันEm

ที่ต้DองเดินจากCไป

ไม่ต้องรู้ว่Amาเพราะอะไร Bm

ก็แค่รู้ว่Cาไม่ใช่ฉันDเท่านั้นพอG


สักEm วัน.. ต่Dอให้ฉัน C

จะดีจะเลวจะรวยแค่ไหน

จะEmได้ใจเธอDก็คงไม่มีทCาง


ก็เAmคยสงสัย

ที่เธอBmชอบใครต่อใครที่ไม่ใช่ฉัน

ไม่ใช่คAmนดี ไม่ใช่คนเลว

ไม่ใช่คCนที่ร่ำรวยอะไรทั้งนั้นD..


แค่เธอจะรักG..       D

คนEmที่เธออยากDรักก็เท่านั้นC

คนBmที่หมดความหมายก็คือฉันEm

ที่ต้DองเดินจากCไป

ไม่ต้องรู้ว่Amาเพราะอะไร Bm

ก็แค่รู้ว่Cาไม่ใช่ฉันDเท่านั้นพอG

INSTRU : C|D|Bm|Em

AmBm|CBm|AmBm|C|D

แค่เธอจะรักG..       D

คนEmที่เธออยากDรักก็เท่านั้นC

คนBmที่หมดความหมายก็คือฉันEm

ที่ต้DองเดินจากCไป

ไม่ต้องรู้ว่Amาเพราะอะไร Bm

ก็แค่รู้ว่Cาไม่ใช่ฉันDเท่านั้นพอG

INSTRU : G

 

คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด