คอร์ดเพลง คนไม่ใช่คือไม่ใช่
PUN BASHER

คอร์ดเพลง คนไม่ใช่คือไม่ใช่ - PUN BASHER


Original Key

คนไม่ใช่คือไม่ใช่

Original Key

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ C#)

INTRO : C| Cmaj7       | Dm|FG

( 2 Times )

คนCหนึ่งยังทำทุกทาง เพื่อCmaj7ความรักจึงคอยทุ่มเท

ทุกอย่างDm อยากเป็นคนสำคัญอยู่ในสายตา

ยังFหวังรอสักวัน..


แต่อีCกคนกลับไม่สนใจ ทำCmaj7อะไรก็เหมือนว่า

ไม่ต้องการDm ยังไม่เคยเห็นใจไม่เคยหันมา

เฉยFชาอยู่อย่างนั้น


ยิ่งใกล้Dmเธอแค่ไหนEm ก็ยิ่งเหมือนFเป็นแค่ลมพัด

ยิ่งฝันDmและยิ่งฝืนEm ก็ยิ่งจะทรมFาน       G


เหนื่อยพอแล้วCที่พยายามทำให้เธอCmaj7รัก

แต่ไม่ได้..Dm ให้รักเธอFทั้งหัวใจคGงไม่พอ

รู้แCล้วว่ารักไม่มีความCmaj7หมาย

เพิ่งเข้าใจ Dm(เพิ่งเข้าใจ)

ว่าคนมันFmไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่อยู่ดี

INSTRU : C| Cmaj7       | Dm|FG

คนCหนึ่งให้ทั้งหัวใจ

แต่Cmaj7อีกคนโยนทิ้งมันไปให้ห่างDm

คนหนึ่งยังเฝ้ารอ อีกคนละเลย ไม่เFคยจะรัก


ยิ่งใกล้Dmเธอแค่ไหนEm ก็ยิ่งเหมือนFเป็นแค่ลมพัด

ยิ่งฝันDmและยิ่งฝืนEm ก็ยิ่งจะทรมFาน       G


เหนื่อยพอแล้วCที่พยายามทำให้เธอCmaj7รัก

แต่ไม่ได้..Dm ให้รักเธอFทั้งหัวใจคGงไม่พอ

รู้แCล้วว่ารักไม่มีความCmaj7หมาย

เพิ่งเข้าใจ Dm(เพิ่งเข้าใจ)

ว่าคนมันFmไม่ใช่ ก็คือGไม่ใช่อยู่ดี

INSTRU : F|C|Am|G|Dm|FG

เหนื่อยพอแล้วCที่พยายามทำให้เธอCmaj7รัก

แต่ไม่ได้ Dm(แต่ไม่ได้)

ให้รักเธอFทั้งหัวใจคGงไม่พอ

รู้แCล้วว่ารักไม่มีความCmaj7หมาย

เพิ่งเข้าใจ Dm(เพิ่งเข้าใจ)

คนมันFไม่ใช่ ก็คือGไม่ใช่อยู่ดี..C       Cmaj7

คนไม่ใช่ Dmให้มันรักFเท่าไร ก็ยังGไม่ใช่อยู่ดี

INSTRU : C
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564