Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+

คอร์ดเพลง มือ

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : C|F

C|Em|Dm|G|C|F

ยังรักเหมือนเดิมC แต่คงไม่เป็นเหมือนเคยF

อย่าพยายามอีกเลยDm ในวันนี้มันคงไม่ช่วยGอะไร

ถ้าคิดให้ดี Cจะทำถ้าเธอทบทวนF

อะไรที่ควรหรือไม่คDmวร

คำว่ารักของเธอคงมีคGวามหมาย


ฉันDmเข้าใจ เธอแค่เผลอแค่ผิดพลั้

ให้อFภัย แค่ไม่พร้อมจะร่วมทาง

เราGพอแค่นี้ก็แล้วกัน


* ถ้าหากว่ามือเธอCไม่ยื่นออกไปคว้า

จับมือเขาEmที่ยื่นเข้ามาหา

รักเราDmคงยังมีค่า หัวใจฉัGนคงไม่สลาย

ที่เธอทำCลงไปในวันนั้น

ยิ่งคิดEmยิ่งทรมาน กล้าทำได้อย่างไร Dm

คำว่ารักGต้องโดนทำลาย ด้วยมือของเธอ

(คำว่ารักมันโดนทำลาย ด้วยมือของเธอ)

INSTRU : C|F

เมื่อความรู้สึกC ในใจมันมีแผลยาวF

เมื่อรักต้องมีรอยร้าวDm ก็ไม่รู้จะลืมมันได้ยัGงไง

เราเขียนด้วยมือC เธอใช้อะไรลบมันF

ชีวิตที่วางไว้ร่วมDmกัน ในวันนั้นเธอคงลืมมันGใช่ไหม


รักDmอยู่ไหม ไม่ได้น้อยลงสักนิด

ให้อFภัย เพราะยังรักเท่าชีวิต

แต่มัGนไม่เหลือความไว้ใจ

( ซ้ำ * )

INSTRU : C|Em|Dm|G ( 2 Times )

( ซ้ำ * )

INSTRU : C|Em|Dm|G|C

เนื้อเพลง มือ

INTRO
ยังรักเหมือนเดิม แต่คงไม่เป็นเหมือนเคย
อย่าพยายามอีกเลย ในวันนี้มันคงไม่ช่วยอะไร
ถ้าคิดให้ดี จะทำถ้าเธอทบทวน
อะไรที่ควรหรือไม่ควร
คำว่ารักของเธอคงมีความหมาย

ฉันเข้าใจ เธอแค่เผลอแค่ผิดพลั้
ให้อภัย แค่ไม่พร้อมจะร่วมทาง
เราพอแค่นี้ก็แล้วกัน


* ถ้าหากว่ามือเธอไม่ยื่นออกไปคว้า
จับมือเขาที่ยื่นเข้ามาหา
รักเราคงยังมีค่า หัวใจฉันคงไม่สลาย
ที่เธอทำลงไปในวันนั้น
ยิ่งคิดยิ่งทรมาน กล้าทำได้อย่างไร
คำว่ารักต้องโดนทำลาย ด้วยมือของเธอ
(คำว่ารักมันโดนทำลาย ด้วยมือของเธอ)
INSTRU
เมื่อความรู้สึก ในใจมันมีแผลยาว
เมื่อรักต้องมีรอยร้าว ก็ไม่รู้จะลืมมันได้ยังไง
เราเขียนด้วยมือ เธอใช้อะไรลบมัน
ชีวิตที่วางไว้ร่วมกัน ในวันนั้นเธอคงลืมมันใช่ไหม

รักอยู่ไหม ไม่ได้น้อยลงสักนิด
ให้อภัย เพราะยังรักเท่าชีวิต
แต่มันไม่เหลือความไว้ใจ
( ซ้ำ * )
INSTRU  
( ซ้ำ * )
INSTRU

Comments คอร์ดเพลง มือ - PUN BASHER


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง