คอร์ดเพลง ไม่พูดดีกว่า (Safezone)
NINEW

คอร์ดเพลง ไม่พูดดีกว่า (Safezone) - NINEW


Original Key

ไม่พูดดีกว่า (Safezone)

Original Key

INTRO : A C#m  | F#m E

D C#m  | BmE

แอบมองAอยู่อย่างนี้ก็C#mดีเท่าไหร่ F#m

ไม่ต้องคิดEอะไรมากมายD

ถ้าบอกรักC#mอาจเสียเธอไป.Bm. ก็ได้  E


เก็บไว้อAาจได้รักC#mนานกว่าพูดไป F#m

แค่ได้ใกล้Eกับเธอก็พอD

อย่าไปขอC#mอะไรให้เสี่ยงBm..       C#m


ไม่ใช่ว่Dาไม่รัEกเธอ.D. แต่คือฉันC#m

ไม่กBmล้า  จะC#m บอก.D. ไป  E


ก็กลัวว่า ถ้าAฉันพูดแล้วเธอC#mจะหายไป F#m

ก็ไม่พูEดดีกว่า DกลัวเธอตอบC#mมา

ว่าBmไม่ได้คิดอะEไร

ถ้าAฉันพูดแล้วเธอC#mไม่เหมือนเดิมF#m

ก็ไม่พูEดดีกว่าD แอบรักแบบC#mนี้

มัBmน ก็ดี C#mกว่าบอกDแล้วเสียEใจ

INSTRU : A|E

อย่างน้อยA ต่อให้ไม่ใC#mช่คนสำคัญF#m

แต่ก็ได้คุEยกันทุกวันD

ได้เท่านี้ฉัC#mนก็พอใจ Bm


ไม่ใช่ว่Dาไม่รัEกเธอ.D. แต่คือฉันC#m

ไม่กBmล้า  จะC#m บอก.D. ไป  E


ก็กลัวว่า ถ้าAฉันพูดแล้วเธอC#mจะหายไป F#m

ก็ไม่พูEดดีกว่า DกลัวเธอตอบC#mมา

ว่าBmไม่ได้คิดอะEไร

ถ้าAฉันพูดแล้วเธอC#mไม่เหมือนเดิมF#m

ก็ไม่พูEดดีกว่าD แอบรักแบบC#mนี้

มัBmน ก็ดี C#mกว่าบอกDแล้วเสียE.. ใจ  F


ถ้าBbฉันพูดแล้วเธอDmจะหายไป Gm

ก็ไม่พูFดดีกว่า EbกลัวเธอตอบDmมา

ว่าCmไม่ได้คิดอะFไร

ถ้าBbฉันพูดแล้วเธอDmไม่เหมือนเดิมGm

ก็ไม่พูFดดีกว่าEb แอบรักแบบDmนี้

มัCmน ก็ดี Dmกว่าบอกEbแล้วเสียF..
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564