คอร์ดเพลง สันป่าตอง
อรวี สัจจานนท์

คอร์ดเพลง สันป่าตอง - อรวี สัจจานนท์


Original Key

สันป่าตอง

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

INTRO : BmF#m |BmEm

BmF#m |Bm

อ้ายเอยบ่มี ใจฮักข้าเจ้าBm แล้วหนอ

เฮาเคยจ้อยซอ ดีดซึงที่สันD ป่าตอง

เฮาต่างสัญญา ฮักร่วมใจปอง

อยู่F#mสันป่าตอง ครองฮักสุขสันต์Bm


อ้ายเคยอู้คำ ฝากฮักครั้งแอ่วBm ปอยหลวง

อู้คำหวานทรวง บ่ฮู้จะลวงD หลอกกัน

ข้าเจ้าฮักจริง เหนือยิ่งชีวัน

บ่F#mฮู้บ่หัน Bmอ้ายนั้นEmกลับมาD


* ดอกแมงวายBm คล้ายดั่งDหัวใจอ้ายนาA

ยามBmสายลมพลิ้วพาG

แมงวายลิ่วถลาD ล่องฟ้าสันป่าตBmอง


** อ้ายทำบ่ฮู้บ่หันข้าเจ้าBm ทั้งปวง

ข้าเจ้าช้ำทรวง ที่ฮักอ้ายหลวงD จักปอง

อ้ายกลับหัวใจ ของอ้ายเคยครอง

โอ้สัF#mนป่าตองBm หมองใจข้Emาเจ้าเDอย

( ซ้ำ * , ** )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564