คอร์ดเพลง บุษบาเสี่ยงเทียน
อรวี สัจจานนท์

คอร์ดเพลง บุษบาเสี่ยงเทียน - อรวี สัจจานนท์


Original Key

บุษบาเสี่ยงเทียน

Original Key

INTRO : C|C

เทียนจุดเวียนพระพุทธาC ตัวข้า Am

บุษบาขออธิษฐานC       G

เทียนที่เวียนนมัสการC บันดาลให้  Am

หทัยสมปรารถนาC

ดลจิตอิเหนCา ให้เEขามารักข้า  Am

ขอองค์พระปฏิมาF เมตตาGช่วยคิดอุ้มชู  C

ขอเทียนที่เวียนวนC ดลฤEทัยสิงสู่  Am

ให้องค์ระเด่นเอ็นดู Fอย่าได้รู้ Gคลายคลอน  C


* อ้าองค์พระพุทธาC ตัวข้า  Am

บุษบาขอกราบวิงวอนC       G

ข้าสวดมนต์ขอพระพรC วิงวอนให้ Am

หทัยระเด่นปรานี C

รักอย่าเคลือบแฝงC ดังแEสงเทียนริบหรี่  Am

ขอองค์ระเด่นมนตรีF โปรดมีจิGตนึกเมตตา  C

ขอเทียนที่เสี่ยงทายC ดลใEห้คนรักข้า  Am

รักเพียงแต่บุษบาF ดั่งข้านี้ Gตั้งใจ  C

INSTRU : C|CA|Dm|DmG

C|CA|Dm

CE|AmG|F|G|C

CE|AmG|F|G|CC

( ซ้ำ * )

INSTRU : F|C
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564