คอร์ดเพลง มนต์เมืองเหนือ
ทูล ทองใจ

คอร์ดเพลง มนต์เมืองเหนือ - ทูล ทองใจ


เพลงโปรดของคุณตาผมเองครับ

คอร์ดเพลง มนต์เมืองเหนือ

INTRO : Dm|F|F|F

CDmGmAm

ป่าเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานC

ลมDmฝนบนฟ้าผ่านF ฟ้ามองดั่งม่านDm น้ำตา Am

น้ำฝนFหล่นจากฟากฟ้าDm ขังแก่งFเหมือนแอ่งAm น้ำตา Dm

ไหลตกจากผาแว่วฟังC          F


ป่าเหนือเมื่อไปได้พบมา C

เมืองDmเหนือเมื่อน้ำบ่าF เลาะธารซ่านซ่าเDm คล้าดังAm

น้ำไหลFไปหลากมากครั้งDm หมุนวนFสายชลAmเหมือนดังDm

ไหลหลั่งเป็นวังCน้ำวน F

INSTRU : Dm|C

ริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมี Gแสงจันทร์

คืนCหนึ่งคืนนั้นGพบกันน้องAmเอย สองคน

เมืองDmเหนืออนงAmค์นั้นคงมีมนต์F

เป่าDmหัวใจเสียจนC ก่นให้.Am. ใฝ่.C. ฝัน.Dm.


* แอ่วสาวเจ้าวอนอ้อนน้ำคำ C

จนสูDmรย์ลอยคล้อยต่ำF สายัณห์เย็นย่ำDm ทุกวันAm

แล้วไฉนFจะให้ลืมนั้นDm แม้นใครF ได้ไปเAmที่ยวพลันDm

หลงมั่นในเมืองCเหนือเอยF         (Dm)

( ซ้ำ * )

INSTRU : DmC|A|Dm


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด