คอร์ดเพลง โปรดเถิดดวงใจ
ทูล ทองใจ

คอร์ดเพลง โปรดเถิดดวงใจ - ทูล ทองใจคอร์ดเพลง โปรดเถิดดวงใจ

INTRO : F|C|FC|Dm|Dm

DmF|DmF|FDm

FDm|FDm|FC|F

โปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงDmนี้ก่อนF

อย่าด่วนหลับนอนDm อย่าด่วนทอดทอนFฤทัย Dm

จำFเสียงของพี่ไCด้หรือเปล่าF จำเพลงรักเก่าCเราได้ไหมF

เคยฝากฝังไว้แDmนบในกลางใจนางF


ดึกดื่นคืนนั้นเคยร่วมผูกพันDmแน่นหนักF

เคยฝากความรักDmว่าด้วยใจพักFไม่คลายDm

เสียงFน้องออเซาะCขอรักมั่นF รำพึงเสียงสั่นCไม่ใกล้สางF

ไม่อยากจะร้างDmห่างรักCที่เริ่มลอยF


แต่.F. พออีGmกไม่นานนักF ความรักCที่เคยหว่านซึ้งF

เปลี่ยนจากหนึ่งDmกลับกลายเป็นสองF

ลืมรักลืมรสF ลืมไปหมดที่เคยทดลองGm

อ้อมแขนที่เคยประคองFน้องอยู่ใCนอ้อมแขนใครF


ดึกดื่นคืนนี้พี่คงเฝ้าคอยDmเหมือนก่อนF

มิได้หลับนอนDmเฝ้าแต่ทอดทอนFฤทัย Dm

พี่หFลงบรรเลงCเพลงรักเก่าF ตัวเธอนั้นเล่าCอยู่แห่งไหนF

ดูช่างโหดร้ายDmให้เราCเฝ้าคร่ำครวญF

INSTRU : F


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด