คอร์ดเพลง Starlight
MUSE

คอร์ดเพลง Starlight - MUSE


Original Key

Starlight

Original Key

TUNE Eb ( ปรับคีย์ B )

INTRO : C|C|C|C

C|Dm|Am|F ( 2 Times )

* FarC away ThisDm ship is taking me farAm away

FarF away from the memCories

Of Dmthe people who careAm if I live or dieF


StarClight I wDmill be chasing the starlAmight

UntiFl the end of my lifeC

I dDmon't know if it's worthAm it anymoreF


** HoldC      yDmou in my Amarms   F

I just wanted to holdC YouDm in my AmarmsF


My Clife YouDm electrify my Amlife

LetF's conspire to igniteC

All Dmthe souls that would dieAm just to feel aliveF


*** I'll DmneverG let you go   E

If you promiAmsed not to fadeBb awayF

Never fadeBb awayE


**** OurAm hopeEs and expectatiFons   C

BlackAm holesE and revelatiFons C

Our AmhopesE and expectatFions C

BlackAm holesE and revelatFions G

INSTRU : C|C|C|C

( REPEAT ** , * , *** , **** , ** )

I just wanted to hold
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564