คอร์ดเพลง Dig Down
MUSE

คอร์ดเพลง Dig Down - MUSE


Original Key

Dig Down

Original Key

INSTRU : G ( 8 Times )

When hopeG and loveF has been lost

And you fall to the groundC

You must find a wayG

When the darkness descendFs

And you're told it's the Cend

You must find a wayG


When GodG decides to lookF the other way

And a clown takes the throneC

We must find a wayG Face the firing squadF

Against all the Codds You will find a wayG


DigG down DigF down DigC down And find faithG

When you're close to the edgeF

With a gun to your Chead You must find a wayG


When friendGs are feariFng the crowd

And they try to divideC us

We must find a wayG We have entered the frayF

And we will not obeyC We must find a wayG Yeah


DigG down DigF down DigC down And find faithG

When they've left you for deadF

And you can only see Cred You must find a way

INSTRU : G|D|Em|C|D

Dig downG.. DigF down DigC down Find faithG..

We won't let them divideF

We will never abideC We will find a way


DigG down DigF down DigC down FaithG

DigF down DigC down FaithG
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564