คอร์ดเพลง New York, New York
Frank Sinatra

คอร์ดเพลง New York, New York - Frank Sinatra


Original Key

New York, New York

Original Key

INTRO : D|D|Em|Em ( 2 Times )

Start spreading the newsD, I'm leaving todayEm

I want to be Da part of it New York, NewEm York

These vagabondA shoesD, are longing to straEmy

Right through the verDy heart of it New York, NewD7 York


I wanna wakeG up in a cityGm, that doesn't sleepD

And find I'm kingF#m of the hill      B7top of the heapEm

TheseA little town bluesD, are melting awayEm

I'll make a brandD new start of it, in old NewD7 York

If I can Gmake it thereGm, I'll make it DanywhereB7

It's up to youEm NewA YorkEm, NewA YorkD

INSTRU : D|D|Em|Bb|Eb

NewEb York, New York


I wanna wakeG# up in a cityG#m, that doesn't sleepEb

And find I'm A-nGmumber-one, topC7 of the list,

kingB of the hill, A-nEbumber-one

These little town bluesEb. are melting awayFm.

I'mBb gonna make a brandEb new start of it,

In old New YorkFm, and.. If I can makeG# it thereG#m,

I'm gone make it anyGmwhere. C7

It's up to youFm, NewGm YorkG#, NewBb YorkEb!

New YorkEb!
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564