คอร์ดเพลง My Way จากศิลปิน Frank Sinatra เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง My Way


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : D|D

And nowD, the end is hereDmaj7

And so I faceD7 the final curtBain

My friendEm, I'll say it clearEm/D

I'll state my caseA/C#,  of which I'm certDain

I've livedD a life that's fullD7

I traveledG each and ev'ry highwayGm

And more,A much more than this,A7sus4

I did it myG wayD


RegretsD, I've had a fewDmaj7

But then again,D7 too few to mentBion

I didEm what I had to doEm/D

And saw it througA/C#h without exemDption

I plannedD each charted course,D7

each careful stepG along the bywGmay

And more,A much more than this,A7sus4

I did it myG way  D


Yes, there were times,D I'm sure you knewD7

When I bitG off more than I could chew

But through it all,Em when there was doubtA

I ate it upF#m and spit it outBm

I faced it all Emand I stood tallA and did it myG wayD


I've loved,D I've laughed and criedDmaj7

I've had my fill,D7 my share of losingB

And now,Em as tears subside,Em/D

I find it allA/C# so amusiDng

To thinkD I did all thatD7

And may I say,G not in a shyGm way,

"Oh, no,A oh, no, not me,A7sus4

I did it myG wayD


For what is a man,D what has he got?D7

If not himself,G then he has naught

To say the thingsEm he truly feelsA

and not the wordsF#m of one who kneelsBm

The record showsEm

I took the blowsA and did it myG way!  D

INSTRU : D|D7|G|Gm

Yes, it was my way  D

YouTube video
Frank Sinatra

Frank Sinatra

Frank Sinatra

Frank Sinatra

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567