คอร์ดเพลง โอมมะลู
การ์เนต สะเลอปี้ & การ์ฟิวส์

คอร์ดเพลง โอมมะลู - การ์เนต สะเลอปี้Advertisements


(คนฮู้อย่าไห้ เพี้ยง!!)

คอร์ดเพลง โอมมะลู

INTRO :

E|E| C#m  | C#m

A|A|B|B

( 2 Times )

เห็นEคุณครูเศร้า ๆ

ตั้งแต่เช้าหน้าเบื่อ ๆ เซ็ง ๆC#m

ทุกเทื่อAครูสิพาเต้น

ท่อง ก.ไก่ แล้วมาร้องเพลงให้ฟังB


พาเต้นEฝนเทลงมา

แต่ทำไมถึงมีน้ำตาครูเป็นหยังC#m

ผู้ได๋Aทำใจครูพัง

บอกมาผมสิจัดการให้เองB


ไม่อยากเห็นAคุณครู ร้องไห้ขี้Bมูกโป่ง

ก็คงG#mจะมี วิธีนี้ C#m

มาAพวกเรา มาทำให้ครูหG#mายดี

มาร้องAเพลงนี้พร้อมกันB


โอมEมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง

โอมC#mมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง

โอมAมะลู มะลู โอมมะลู มะลู โอมB..

โอมEมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง

โอมC#mมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง

โอมAมะลู มะลู โอมมะลู มะลู โอมB..

คนฮู้ อย่าไห้..

INSTRU : E|E| C#m  | C#m

A|A|B|B

ไม่อยากเห็นAคุณครู ร้องไห้ขี้Bมูกโป่ง

ก็คงG#mจะมี วิธีนี้ C#m

มาAพวกเรา มาทำให้ครูหG#mายดี

มาร้องAเพลงนี้พร้อมกันB


โอมEมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง

โอมC#mมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง

โอมAมะลู มะลู โอมมะลู มะลู โอมB..

โอมEมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง

โอมC#mมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง

โอมAมะลู มะลู โอมมะลู มะลู โอมB..


ก.เอ๋ย กอไก่ Eข.ไข่ในเล้าC#m

ข. ขวดของเราA ค.ความอยู่ที่นาB

ครูไม่ใช่ควายE อย่าไปเสียเวลาC#m

อย่าไปเสียน้ำตาA กับคนที่ไม่รักเราB

เลยนะครู..E

INSTRU : E|E| C#m  | C#m

A|A|B|B

( 2 Times ) E


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ