Original Key

ฝนเทลงมา

Original Key

INTRO :

Bb|Bb|Gm|Gm|Eb|F|F|F

Bb|Bb|Gm|Gm|Eb|Eb|F|F

เป็นลูกชาวนาBb..

พ่อแม่เพิ่นพาแอ่วนาแต่น้อยGm

อย่าฟ้าวใหญ่เป็นบ่าวEb

มันจั่งได้ซอย อีพ่อไถนาF

ตกมาปีนี้ Ebมันแล้งแท้น้อF

น้ำฝนน้ำบ่อDm ก็บ่พอใช้หนาGm

เฮ็ดจังได๋หว่าEb ฝนFจังสิตกBb..


* จำเพลงครูสอนEb ตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่โDmป่

ที่เคยร้องเล่นเต้นCmโชว์ ขมาฝนส่อยกันF


** ฝนเทลงมาBb เทลงมา เทลงมา

ให้นาตูฮงGm นาตูฮง นาตูฮง

ให้ซ่งข่อยเปียกEb ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียก

ให้เสื้อข่อยเปียกF เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก

ฝนเทลงมาBb เทลงมา เทลงมา

ให้นาตูฮงGm นาตูฮง นาตูฮง

ให้ซ่งข่อยเปียกEb ซ่งข่อยเปียก ซ่งข่อยเปียก

ให้เสื้อข่อยเปียกF เสื้อข่อยเปียก เสื้อข่อยเปียก

INSTRU :

Bb|Bb|Gm|Gm|Eb|Eb|F|F

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU :

Bb|Bb|Gm|Gm|Eb|Eb|F|F

( ซ้ำ ** )

INSTRU :

Bb|Bb|Gm|Gm|Eb|Eb|F|F|Bbคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564