คอร์ดเพลง มะล่องก่องแก่ง
พจน์ สายอินดี้

คอร์ดเพลง มะล่องก่องแก่ง - พจน์ สายอินดี้คอร์ดเพลง มะล่องก่องแก่ง

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : D|Bm|G|A|A|D

เจ้าDมีเขาอยู่แล้ว ยังดึงอ้ายBmเข้าไปหา

อ้ายGคนนอกสายตา เจ้าบ่แคร์Aบ่สน

อ้ายDมันใจง่าย ที่เจ้าบ่หBmลูโตน

เบื่อGนำคำเว้าคน เฮ็ดให้เฮาAเปลี่ยนไป


เจ้าDมาเฮ็ดให้ฮู้สึกดี แล้วBmกะย่างหนีไป

เจ็บGแท้หนอใจอ้าย อยากถอยคืนAกลับมา


แต่ใจ..Em มันพังไF#mปเบิ๊ดแล้ว

เฮ็ดได้..Em แค่เหลือใจเAจ้าของ


ขอโทษที่เข้าไปเป็นD มะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งBm มะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งG ง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอA

ขอโทษที่เข้าไปเป็นD มะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งBm มะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งG ง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอA

ปานGเป็นผีบ้า เว้าหลายAกะเพราะเธอ

ตั้งGแต่น้อยจนใหญ่ กะพึ่งสิเAคยเจอ

มะล่องก่องแก่ง แท้หน้อใจอ้Dาย


   

ขอโทษที่เข้าไปเป็นD มะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งBm มะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งG ง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอA

ขอโทษที่เข้าไปเป็นD มะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งBm มะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งG ง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอA

ปานGเป็นผีบ้า เว้าหลายAกะเพราะเธอ

ตั้งGแต่น้อยจนใหญ่ กะพึ่งสิเAคยเจอ

มะล่องก่องแก่ง แท้หน้อใจอ้Dาย

INSTRU : D|Bm|G|A ( 2 Times )

G|A|G|A|A|A|D

แต่ใจ..Em มันพังไF#mปเบิ๊ดแล้ว

เฮ็ดได้..Em แค่เหลือใจเAจ้าของ


ขอโทษที่เข้าไปเป็นD มะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งBm มะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งG ง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอA

ขอโทษที่เข้าไปเป็นD มะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งBm มะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งG ง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอA

ปานGเป็นผีบ้า เว้าหลายAกะเพราะเธอ

ตั้งGแต่น้อยจนใหญ่ กะพึ่งสิเAคยเจอ

มะล่องก่องแก่ง แท้หน้อใจอ้Dาย


ขอโทษที่เข้าไปเป็นD มะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งBm มะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งG ง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอA

ขอโทษที่เข้าไปเป็นD มะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งBm มะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งG ง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอA

ปานGเป็นผีบ้า เว้าหลายAกะเพราะเธอ

ตั้งGแต่น้อยจนใหญ่ กะพึ่งสิเAคยเจอ

มะล่องก่องแก่ง แท้หน้อใจอ้Dาย

INSTRU : D|Bm|G|A

D|Bm|G|A|A|D
คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด