คอร์ดเพลง ห้องกระจก (Mirror Room)
Safeplanet

คอร์ดเพลง ห้องกระจก (Mirror Room) - Safeplanetคอร์ดเพลง ห้องกระจก (Mirror Room)

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : C| G/B  Am

( 3 Times ) C| G/B

F| G/B  Am|F|DmEm

F| G/B  Am|F|DmEm

วันFเวลาล่วงเลย ฉันยัG/BงคงติดAmอยู่ข้างในห้Fองหนึ่ง

ยังDmคงว่างเปล่าEm ยังสะท้อFนเรื่องราว ฝังใจG/B

ยังเก็บAmมันเอาไว้ Fไม่อาจจะหนี Dmออกไป Em


จนFเวลาล่วงเลย ฉันยัG/Bงคอย

อยู่ยัAmงคงลองทFบทวน ค้นหาDmคำตอบ Em

ที่ตัวฉันFนั้นรู้สึก ว่าฉันG/Bนั้นคง

หยุดAmมันไม่ไหว.. Fแค่อยากจะหนีอDmอกไป..


ลองDmฉันลอง เพียงจะมอง ลองเพื่อหาทางออก

คงเป็นตัวฉันเองที่ยังติดอยู่ใAmนใจ

อาจจะเป็นDmเพียงความต้องการ

เพียงจะลอง เรื่องราวที่ต่างไป G/B

คงเป็นฉันที่ยังคงไม่เข้าใจ


เป็นDmเงาสะท้อนที่เกิดจากดวงEmตาพาฉันออกไป

ช่วยDmทำให้ฉันได้เจอกระจกGของใจ Am

เธอDmมาสะท้อนให้เจอกับความEmจริงที่ฉันไม่เข้าใจ

ว่าDmมีเรื่องราวมากมายเมื่อเปิดGหัวใจ อAmอกไป

INSTRU : F| G/B  Am|F|DmEm

( 2 Times )

จนGเวลาล่วงเลย ฉันยังคอยอยู่

ยังคงลอง ทบทวนค้นหาคำตอบที่ตัวฉันนั้นรู้สึก

ว่าฉันนั้Amนคงหยุดมันไม่ไหวG..

แค่อยากจะหนีอG/Bอกไป


ลองDmฉันลอง เพียงจะมอง ลองเพื่อหาทางออก

คงเป็นตัวฉันเองที่ยังคงไม่เAmข้าใจ

หากว่ามันDmยังทรมาน

คงเป็นวันที่ฉันต้องออกไป G/B

ในวันที่แสงนั้นกระทบใจ


เป็นDmเงาสะท้อนที่เกิดจากดวงEmตาพาฉันออกไป

ช่วยDmทำให้ฉันได้เจอกระจกGของใจ Am

เธอDmมาสะท้อนให้เจอกับความEmจริงที่ฉันไม่เข้าใจ

ว่าDmมีเรื่องราวมากมายเมื่อเปิดGหัวใจอAmอกไป

เปิดGหัวใจออกไป..

INSTRU : F|EmDm|F|DmEm

F|EmDm|F|DmEm

F|DmEm|F|DmEm

F|DmEm|F|DmEm

เป็นFเงาสะท้อนที่เกิดจากดG/BวงตาพาฉัAmนออกไป

ช่วยFทำให้ฉันได้เจอกระจกDmของใจ Em

เธอFมาสะท้อนให้เจอกับควG/Bามจริงที่ฉันAmไม่เข้าใจ

ว่าFมีเรื่องราวมากมายเมื่อเปิดDmหัวใจอEmอกไป


เป็นFเงาสะท้อนที่เกิดจากดG/BวงตาพาฉัAmนออกไป

ช่วยFทำให้ฉันได้เจอกระจกDmของใจ Em

เธอFทำให้ฉันทำลายกำแพG/Bงที่คอยกักขังAmฉันเอาไว้

ยังFมีเรื่องราวมากมายเมื่อลอDmงออกไปกัEmบเธอ

INSTRU : G|AmEm|G|AmEm

G|AmEm|G|AmFคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด