คอร์ดเพลง ไม่เคยเปลี่ยน จากศิลปิน Safeplanet เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ไม่เคยเปลี่ยน


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : A|A| F#m  | F#m

E|E|Bm|Bm

ใจเAอ๋ยใจ..

เหตุใดไม่เคยได้กอดF#mแม้ดวงดาว

ฝันที่เคยได้ฝากEไว้เมื่อคราว

ที่ฉันได้พบBmเธอ..


ใจเAอ๋ยใจ..

หากใจที่เขาให้เธอF#mน้อยเกินไป

ฝันที่เคยได้ฝากEไว้เมื่อคราว

ที่เขาได้พบBmเธอ


แม้จDะนาน มันจะนานC#mสักเท่าไร

ใจขBmองฉัน ไม่เคยAเปลี่ยนไป

แม้จDะเป็นอย่างไร

เพียงอยากเห็นC#mเธอมีความสุขใจ  E


ถึงAเวลาที่เขาคงไม่อยู่

แม้ไF#mม่อาจเปลี่ยนใจเธอก็รู้

ความหมายEในใจของเขานั้นคงเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นBmไป

แม้เAรื่องราวของฉันไม่คงอยู่

แต่ทุกF#mนาทีที่ฉันคอยดฝ้าดู

ความหวังEในใจของฉันไม่เคย

เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นBmไป

และฉันนั้นยังคงหวั่นDไหว       C#m

เมื่อเห็นเธอที่เป็นทุกข์Dใจ       F#m

และฉันEนั้นคงไม่ไปไDหน       C#m

แม้จะนานBmสักเท่าไร       E

INSTRU : A|A| F#m  | F#m

E|E|Bm|E

แม้จDะนาน มันจะนานC#mสักเท่าไร

ใจขBmองฉัน ไม่เคยAเปลี่ยนไป

แม้จDะเป็นอย่างไร

เพียงอยากเห็นC#mเธอมีความสุขใจ E


ถึงAเวลาที่เขาคงไม่อยู่

แม้ไF#mม่อาจเปลี่ยนใจเธอก็รู้

ความหมายEในใจของเขานั้นคงเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นBmไป

แม้เAรื่องราวของฉันไม่คงอยู่

แต่ทุกF#mนาทีที่ฉันคอยดฝ้าดู

ความหวังEในใจของฉันไม่เคย

เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นBmไป

และฉันนั้นยังคงหวั่นDไหว       C#m

เมื่อเห็นเธอที่เป็นทุกข์Dใจ       F#m

และฉันEนั้นคงไม่ไปไDหน       C#m

แม้จะนานBmสักเท่าไร       E

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง ไม่เคยเปลี่ยน ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
safeplanet

Safeplanet

safeplanet

Safeplanet

safeplanet

Safeplanet

safeplanet

Safeplanet

safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

Safeplanet

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567