คอร์ดเพลง มีความจริงบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้ Whal & Dolph

คอร์ดเพลง
มีความจริงบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้ Whal & Dolph

คอร์ดเพลง มีความจริงบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้ จากศิลปิน Whal & Dolph เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง มีความจริงบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : AmBmCD

G|D|Am|C|G|D|Am|C

มีคGวามจริงบางอย่างที่เธอไม่ควรDรู้

เพราะฉันAmเอง ไม่อาจCจะฝืนความรู้สึกGนั้น

ฉันDมอบให้เขาอีกคนAmหนึ่ง       C

หมดเลยG.. หมดแล้วD..       Am

ในคืนCที่ผ่านมา จับมือG สบสายDตา       Am

และเธอCคนนั้นได้ทำให้

ฉันAm นะเผลBmอ ไป CมากมDาย

INSTRU : G|D|Am|C

และGก็คงไม่อยากให้เธอได้รับDรู้

เพราะฉันAmเอง ไม่อาจCจะฝืนความรู้สึกGไหว

เมื่อDเธอนั้นแสนจะมีค่Amา       C

กว่าใครG.. กว่าใครD..       Am

ฉันทำCผิดไป ฉันAmทำ ผิด Bmไป..  C


แค่อยาDกจะขอGโทษ

โปรดเธออย่าโกรธDฉันเลยเถอะ

จะขอAmโทษแต่เก็บมันเอาไว้ใDนใจ

เธอจะรู้สึGกไม่ดีไม่ดีเDท่าไร

และจะไม่บAmอกให้เธอรู้  D

เพราะเธอคงไม่เข้าใจ  G

INSTRU : G ( 6 Times )

แค่อยากจะขอGโทษ

โปรดเธออย่าโกรธDฉันเลยเถอะ

จะขอAmโทษแต่เก็บมันเอาไว้ใDนใจ

เธอจะรู้สึGกไม่ดีไม่ดีเDท่าไร

และจะไม่บAmอกให้เธอรู้ D

เพราะเธอคงไม่เข้าใจ


จะขอGโทษโปรดเธออย่าโกรธDฉันเลยเถอะ

จะขอAmโทษแต่เก็บมันเอาไว้ใDนใจ

เธอจะรู้สึGกไม่ดีไม่ดีเDท่าไร

และจะไม่บAmอกให้เธอรู้..D

เพราะเธอคงไม่เข้าใจ  G

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง มีความจริงบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้ ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph

Whal & Dolph - เหตุใด

Whal & Dolph

Whal Dolph ผ่านมาผ่านไป

Whal & Dolph

UZ x Whal & Dolph

Whal & Dolph

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566