คอร์ดเพลง บ่ไฮโซ
บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน

คอร์ดเพลง บ่ไฮโซ - บุ๊ค ศุภกาญจน์คอร์ดเพลง บ่ไฮโซ

อ้ายบ่ได้ขี่เC#mฟอร์ลาลี่ สูบยาAมาโบโล่

บ่ได้แต่งEโตโก้ นุ้งเสื้อBเน็บใน

INSTRU : C#m  | A|E|B

บ่ได้เฮียนC#mหนังสือ จบปริญญา

บ่ได้มีคAวามฮู้ คือจังครูบา

ปากกาE.. บ่เคยจับ  B


บ่ได้มีสูC#mทใส่ ไท้บ่ได้ผูก

มีแต่เสื้อAโตเก่า พร้อมกับรถไถ

ฮ้าง Eๆ พอได้แล่นลงท่งB


กะคงคือจั่งC#mดอกฟ้า ไผสิมาแนมหยังหมาวัด

มันห่างไกลAกันคัก อ้ายมันพอกาว ๆ

เจ้าได้สวมEกุดชี่ แต่อ้ายได้สวมแค่ซ้างดาว

เฮียงกับขวดBเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่ได้..       G#7


อ้ายบ่ได้ขี่เC#mฟอร์ลาลี่ สูบยาAมาโบโล่

บ่ได้แต่งEโตโก้ นุ้งเสื้อBเหน็บใน

ก็เป็นแค่คนC#mธรรมดา นอนนาAเลี้ยงไก่

กะมีแต่หัEวใจ บ้าน B

คงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า

INSTRU : C#m  | A|E|B

C#m  A|EB| C#m  A|E|B

เจ้ามันC#mระดับไฮโซ

แต่ว่าโตอ้ายAโกโรโกโส

พ้อหน้าEแต่ในวงไฮโล

กับวงเหล้าขาวBสองซาวดีกรี

อย่าเว้าC#mไปเรื่องผู้สาว

เพราะว่าโตอ้ายAนั้นบ่เคยมี

บ่มี..E  บ่มีไผเBอา

กะหย้อนว่าเฮานั้นมีบ่พอ

INSTRU : C#m  | A|E|B

กะคงคือจั่งC#mดอกฟ้า ไผสิมาแนมAหยังหมาวัด

มันห่างไกลEกันคัก อ้ายมันพอBกาว ๆ

เจ้าได้สวมC#mกุดชี่ แต่อ้ายได้สวมAแค่ซ้างดาว

เฮียงกับขวดEเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่ไBด้..       G#7


อ้ายบ่ได้ขี่เC#mฟอร์ลาลี่ สูบยาAมาโบโล่

บ่ได้แต่งEโตโก้ นุ้งเสื้อBเหน็บใน

ก็เป็นแค่คนC#mธรรมดา นอนนาAเลี้ยงไก่

กะมีแต่หัEวใจ บ้าน B

คงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า

INSTRU : C#m  | A|E|B

มันบ่เหมาะกับไฮโซหรอก


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด