คอร์ดเพลง ทะเลดาว
เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง ทะเลดาว - เขียนไขและวานิช


คอร์ดเพลง ทะเลดาว

INTRO : D|D|C#m  |C#m  ( 4 Times )

คืนDที่สุขใจฉันนั่งมองดาวC#m บนหาดทราย

ไกลDสุดไกล จรดโพ้นทะเล C#m


สุดเส้นขอบฟ้าD ลมพัดให้เราสบายC#m

มีเพียงเราสองD ใต้ท้องทะเลดC#mาว

INSTRU :D|D|C#m  |C#m  ( 2 Times )

อยากDเก็บความงามคืนนี้ ให้เธอC#mมอง

มีเDพียงเราสองและท้องทะเล C#m

INSTRU : D|D|C#m  |C#m  ( 2 Times )

ฉันBmจะร้องเพลงนี้ให้เธอ

ฉันจะร้องเพลงนี้ ให้เธอA


เมื่อได้ฟังเพลงนี้ D

เธอจะรู้ฉันคิดถึงเธอC#m แค่ไหน

อยากให้ฟังเพลงนี้ D

เธอจะรู้ฉันคิดถึงเธอC#m แค่ไหน


สุดเส้นขอบฟ้าD ใต้ท้องทะเลดC#mาว

จะมีเราสองD ใต้ท้องทะเลดC#mาว

INSTRU : D|D|C#m  |C#m  ( 10 Times )

ฉันBmจะร้องเพลงนี้ ให้เธอ A


เมื่อได้ฟังเพลงนี้ D

เธอจะรู้ฉันคิดถึงเธอC#m แค่ไหน

อยากให้ฟังเพลงนี้ D

เธอจะรู้ฉันคิดถึงเธอC#m แค่ไหน


สุดเส้นขอบฟ้าD ใต้ท้องทะเลดC#mาว

จะมีเราสองD ใต้ท้องทะเลดC#mาว

INSTRU : D|D|C#m  |C#m  ( 2 Times )

เมื่อเธอฟังเพลงนี้ D

เธอจะรู้ฉันคิดถึงเธอC#m แค่ไหน

อยากให้ฟังเพลงนี้ D

เธอจะรู้ฉันคิดถึงเธอC#m แค่ไหน


สุดเส้นขอบฟ้าD ใต้ท้องทะเลดC#mาว

จะมีเราสองD ใต้ท้องทะเลดC#mาว

INSTRU : A