คอร์ดเพลง บางสิ่ง จากศิลปิน Slot Machine เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง บางสิ่ง


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
1 2 3 4 5

อาจAไม่เคAmaj7ย       อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ D จะไม่เEสียใจ  A

INSTRU : F#m  |F#m

F#mย่าบอกF#mM7       ว่าเธอF#m7 เสียใจ..F#m6

F#m ก่อนนี้F#mM7          ไม่เคยF#m7จะสนใจ..F#m6

F#mากเธอไF#mM7ป       เมื่อใดF#m7            F#m6

วันนั้นD.. แล้วเธอE จึงจFะเข้าใจ


F#m          F#mM7 วันนี้..       F#m7  เธอมีอยู่F#m6

F#m       วันนี้F#mM7เธอคง          F#m7จะไม่รู้       F#m6

ควF#mามหมายF#mM7          ที่มัF#m7นมีอยู่..  F#m6

ในสิ่งใด..D สิ่งนั้นEเธอทิ้งมันไป


อาจAไม่เคAmaj7ย       อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A

INSTRU : F#m  ( 6 Times )

F#m       วันนี้F#mM7..          เธอF#m7มีอยู่       F#m6

F#m       วันนี้F#mM7เธอคง          F#m7จะไม่รู้       F#m6

ควF#mามหมายF#mM7          ที่มันF#m7มีอยู่..       F#m6

ในสิ่งใด Dสิ่งนั้นEเธอทิ้งมันไป


อาจAไม่เคC#mย  อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A


อาจAไม่เคยC#m  อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดดูF#mM7 สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A

INSTRU : F#m |DE ( 2 Times )

A Amaj7       |F#m  E

DC#m  |BmE

F#m  |F#mM7          |F#m7       |F#m6

D|A

อาจAไม่เคC#mย  อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A


อาจAไม่เคC#mย  อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A

INSTRU : F#m |DE ( 6 Times )

YouTube video
Slot Machine ใจถึงใจ
Slot Machine
เพียงไว้ใจ slot machine
Slot Machine
ใจหนอใจ slot machine
Slot Machine
Slot Machine เปลือก
Slot Machine
Slot Machine
Slot Machine
Slot Machine โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ Slot Machine
Slot Machine
Slot Machine
Slot Machine
slot machine Mutation
Slot Machine
Slot Machine Rainbow
Slot Machine
Slot Machine GREY
Slot Machine
Slot Machine GREY
Slot Machine

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566