คอร์ดเพลง บางสิ่ง
Slot Machine

คอร์ดเพลง บางสิ่ง - Slot Machineคอร์ดเพลง บางสิ่ง

อาจAไม่เคAmaj7ย       อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ D จะไม่เEสียใจ  A

INSTRU : F#m  |F#m

F#mย่าบอกF#mM7       ว่าเธอF#m7 เสียใจ..F#m6

F#m ก่อนนี้F#mM7          ไม่เคยF#m7จะสนใจ..F#m6

F#mากเธอไF#mM7ป       เมื่อใดF#m7            F#m6

วันนั้นD.. แล้วเธอE จึงจFะเข้าใจ


F#m          F#mM7 วันนี้..       F#m7  เธอมีอยู่F#m6

F#m       วันนี้F#mM7เธอคง          F#m7จะไม่รู้       F#m6

ควF#mามหมายF#mM7          ที่มัF#m7นมีอยู่..  F#m6

ในสิ่งใด..D สิ่งนั้นEเธอทิ้งมันไป


อาจAไม่เคAmaj7ย       อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A

INSTRU : F#m  ( 6 Times )

F#m       วันนี้F#mM7..          เธอF#m7มีอยู่       F#m6

F#m       วันนี้F#mM7เธอคง          F#m7จะไม่รู้       F#m6

ควF#mามหมายF#mM7          ที่มันF#m7มีอยู่..       F#m6

ในสิ่งใด Dสิ่งนั้นEเธอทิ้งมันไป


อาจAไม่เคC#mย  อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A


อาจAไม่เคยC#m  อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดดูF#mM7 สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A

INSTRU : F#m |DE ( 2 Times )

A Amaj7       |F#m  E

DC#m  |BmE

F#m  |F#mM7          |F#m7       |F#m6

D|A

อาจAไม่เคC#mย  อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A


อาจAไม่เคC#mย  อยู่ในF#mสายตา E

เหมือDนเธอไม่รู้C#m ว่ากำลังBmหายใจ E

หากF#mลองคิดF#mM7ดู  สิ่งที่อยู่ก่F#m7อนจะทิ้งF#m6ไป

จากวันนี้ Dจะไม่เสียใจ  A

INSTRU : F#m |DE ( 6 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด