คอร์ดเพลง ใจเดียว

* บอกEกับเธอให้รู้  C#m

ในใจฉันAนั้นมีแค่เธอF#mคนเดียว

ไม่ต้Eองการสิ่งใด  G#m

นานแค่ไหนC#mขอมีแค่เธอAคนเดียว

INSTRU : E| C#m  |A|B ( 2 Times )

เธอEรู้บ้างหรือG#mเปล่า

ว่าทำAให้โลกใบนี้ดูBสดใส

เธอEรู้บ้างหรือC#mเปล่า

ว่าใครF#mคนนึงคนนี้เBริ่มวันไหว


เวลาAที่เราได้มองG#mตากัน

ไม่รู้ว่C#mาเธอสงสัยฉันบ้างBmไหม

ว่าAใครคนนึงเฝ้ามอG#mงเธออยู่  C#7

และเขาF#mก็อยากให้เธอได้รู้ใB


บอกEกับเธอให้รู้  C#m

ในใจฉันAนั้นมีแค่เธอF#mคนเดียว

ไม่ต้Eองการสิ่งใด  G#m

นานแค่ไหนC#mขอมีแค่เธอAคนเดียว


บอกEกับเธอให้รู้  C#m

ในใจฉันAนั้นมีแค่เธอF#mคนเดียว

ไม่ต้Eองการสิ่งใด  G#m

นานแค่ไหนC#mขอมีแค่เธอAคนเดียว       B

INSTRU : A| G#m  |A|E

A| G#m  | F#7  | F#7

เวลาAที่เราได้มองG#mตากัน

ไม่รู้C#mว่าเธอสงสัยฉันบ้างBmไหมนะ!

ว่าAใครคนนึงเฝ้ามองเธG#mออยู่       C#7

และเขาAก็อยากให้เธอได้รู้ใB


บอกEกับเธอให้รู้  C#m

ในใจฉันAนั้นมีแค่เธอF#mคนเดียว

ไม่ต้Eองการสิ่งใด  G#m

นานแค่ไหนC#mขอมีแค่เธอAคนเดียว


บอกEกับเธอให้รู้  C#m

ในใจฉันAนั้นมีแค่เธอF#mคนเดียว

ไม่ต้Eองการสิ่งใด  G#m

นานแค่ไหนC#mขอมีแค่เธอAคนเดียว


บอกEกับเธอให้รู้  C#m

ในใจฉันAนั้นมีแค่เธอBคนเดียว

ไม่ต้Eองการสิ่งใด  C#m

นานแค่ไหนAขอมีแค่เธอBคนเดียว


บอกEกับเธอให้รู้  C#m

ในใจฉันAนั้นมีแค่เธอBคนเดียว

ไม่ต้Eองการสิ่งใด  C#m

นานแค่ไหนAขอมีแค่เธอBคนเดียว

( Till End )


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ