คอร์ดเพลง เมื่อรักฉันเกิด
Silly Fools

คอร์ดเพลง เมื่อรักฉันเกิด - Silly Fools


Original Key

เมื่อรักฉันเกิด

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

ก็เป็นคำถามDอยู่ข้างใน อาจเป็นเพราะฉันGนั้นทำไม่ถูก

อาจเป็นเพราะฉันนั้นBm ให้ค่ามากกับมันA เมื่อรักฉันเกิดG       A


* ขอพอแล้วใจ.D. ใจที่มีให้ใครGและใคร

ฉันพบเพียงความผิดBmหวัง

พบเพียงความชอกAช้ำ เมื่อรักฉันเกิดG


** รู้ไหมBmมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่Aารักไม่กลับGมา       A


แค่อยากจะหนีมัDนไปให้ไกล หนีมัBmนไปให้ไกล

ฉันG.. คงไม่หันกลับมาA

แค่อยากจะหนีมัDนไปให้ไกล หนีมัBmนไปให้ไกล

ก่อนที่เธอGจะย้อนกลับมาAทำลายฉัน

INSTRU : D|G|Bm|A

ก็อยู่ในความสับสนD ก็อยู่ในความมืดมนGของใจของคน

ฉันให้ค่ากับเขาBm แต่เขานั้นไม่เอาA เมื่อรักฉันเกิดG

( ซ้ำ * , ** )

*** แค่อยากจะหนีDมันไปให้ไกล หนีมัBmนไปให้ไกล

ฉันG.. คงไม่หันกลับมาA

แค่อยากจะหนีมัDนไปให้ไกล หนีมัBmนไปให้ไกล

ยิ่งหนี.G. ยิ่งใกล้เข้ามา A

แค่อยากจะหนีมัDนไปให้ไกล หนีมัBmนไปให้ไกล

ไม่อยากรู้ว่Gาฉันไร้ค่า A

แค่อยากจะหนีมัDนไปให้ไกล หนีมัBmนไปให้ไกล

ก่อนที่เธอGจะย้อนกลับมาAทำลายฉัน

INSTRU : D|Bm|G|A ( 2 Times )

( ซ้ำ **  ,*** )

INSTRU : D|Bm|G|A ( 2 Times ) Till End
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564