Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : G|D|Em7 |Csus2

เธอบอกว่าวันGนี้เป็นวันที่สวยงามD/F#

เธอบอกว่าวันนี้Em7 เป็นวันของเราCsus2

เธอบอกว่าวันGนี้ไม่เคยมีเหงD/F#

เธอบอกว่าวันEm7นี้มีเรา สองคนCsus2


* อาจEm7...      เป็นD...

เพียCsus2งคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้นEm7

ที่เธอDพูดออกมาCsus2


** ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอจะเป็น เหมือนเก่าCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอ จะเป็นเหมือนเก่าCsus2


 สุดท้ายGนั้นคงเป็นดั่งนิทาD/F#

สุดท้ายEm7ฉันคงเป็นแค่คนเก่Csus2

และดอกไม้นั้Gนที่มีเธอให้เขาD/F#

แต่ดอกไม้นั้Em7นของเรา ใช่ไหมCsus2

( ซ้ำ * , ** )

คงEm7จะจริง เมื่อเริ่มDคงหวาน

พออยู่Csus2กันนานก็ขมGขื่น       D/F#

ไม่เEm7คยคิด ว่าเรื่องDเหล่านั้น มันCsus2จะเกิดกับฉัน

INSTRU : G| D/F# |Em7 |Csus2         ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , ** )

ตลอดไปEm7.. เหมือนเก่าCsus2..

ตลอดไป.Em7. เหมือนก่อนCsus2


เพราะฉันมีเพียงG มีเพียงหยดน้ำตาD

ที่มันรินไหลออกมาEm7

เหตุมันคงเป็นเพรCsus2าะ เธอทำฉันเจ็บ

มีเGพียงหยดน้ำตDา ที่มันไม่มีแม้ค่Em7

แต่เจ็บข้างในมันลึCsus2ก จนปานจะขาดใจ G

เนื้อเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
INTRO
เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงาม
เธอบอกว่าวันนี้ เป็นวันของเรา
เธอบอกว่าวันนี้ไม่เคยมีเหงา
เธอบอกว่าวันนี้มีเรา สองคน

* อาจ...      เป็น...
เพียงคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้น
ที่เธอพูดออกมา

** ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน
ไหนว่าเธอจะเป็น เหมือนเก่า
ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน
ไหนว่าเธอ จะเป็นเหมือนเก่า

 สุดท้ายนั้นคงเป็นดั่งนิทาน
สุดท้ายฉันคงเป็นแค่คนเก่า
และดอกไม้นั้นที่มีเธอให้เขา
แต่ดอกไม้นั้นของเรา ใช่ไหม
( ซ้ำ * , ** )
คงจะจริง เมื่อเริ่มคงหวาน
พออยู่กันนานก็ขมขื่น       
ไม่เคยคิด ว่าเรื่องเหล่านั้น มันจะเกิดกับฉัน
INSTRU          
( ซ้ำ * , ** , ** )
ตลอดไป.. เหมือนเก่า..
ตลอดไป.. เหมือนก่อน

เพราะฉันมีเพียง มีเพียงหยดน้ำตา
ที่มันรินไหลออกมา
เหตุมันคงเป็นเพราะ เธอทำฉันเจ็บ
มีเพียงหยดน้ำตา ที่มันไม่มีแม้ค่า
แต่เจ็บข้างในมันลึก จนปานจะขาดใจ

Comments คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน - Silly Fools


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง