คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน จากศิลปิน Silly Fools เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : G|D/F#|Em7|Csus2

เธอบอกว่าวันGนี้เป็นวัน ที่สวยงามD/F#

เธอบอกว่าวันEm7นี้เป็นวัน ของเราCsus2

เธอบอกว่าวันGนี้ไม่เคย มีเหงD/F#

เธอบอกว่าวันEm7นี้มีเรา สองคนCsus2


อาEm7จ.. เป็นD.. เพียCsus2งคำพูดลมๆ แล้งๆ

เท่านั้Em7น ที่เธอพูDดออกมาCsus2


ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอจะเป็น เหมือนเก่าCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอ จะเป็นเหมือนเก่Csus2


 สุดท้ายGนั้นคงเป็น ดั่งนิทาD/F#

สุดท้ายEm7ฉันคงเป็น แค่คนเก่Csus2

และดอกไม้นั้Gนที่มี เธอให้เขาD/F#

แต่ดอกไม้นั้Em7นของเรา ใช่ไหมCsus2


อาEm7จ.. เป็นD.. เพียCsus2งคำพูดลมๆ แล้งๆ

เท่านั้Em7น ที่เธอพูDดออกมาCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอจะเป็น เหมือนเก่าCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอ จะเป็นเหมือนเก่าCsus2


คงจEm7ะจริงเมื่อเริ่มDคงหวาน พออยู่Csus2กันนานก็ขมGขื่น

ไม่เEm7คยคิด ว่าเรื่องDเหล่านั้น มันCsus2จะเกิดกับฉัน

INSTRU : G|D/F#|Em7|Csus2

( 2 Times )

อาEm7จ.. เป็นD.. เพียCsus2งคำพูดลมๆ แล้งๆ

เท่านั้Em7น ที่เธอพูDดออกมาCsus2


ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอจะเป็น เหมือนเก่าCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอ จะเป็นเหมือนเก่าCsus2


ตลอดไปEm7.. เหมือนเก่Csus2า..

ตลอดไป.Em7. เหมือนก่อCsus2น..


เพราะฉันมีเพียงG มีเพียงหยดน้ำตาD/F#

ที่มันรินไหลออกมาEm7..

เหตุมันคงเป็นเพรCsus2าะ เธอทำฉันเจ็บG

มีเพียงหยดน้ำD/F#ตา ที่มันไม่มีแม้ค่Em7

แต่เจ็บข้างในมันลึCsus2ก จนปานจะขาดใจ G

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

YouTube video
เทพลีลา Silly Fools

Silly Fools

silly fools

Silly Fools

Silly Fools Benjamin

Silly Fools

zealy fools

Silly Fools

Silly Fools

Silly Fools

Fat Live V3 ขบวนการซิลลี่ ฟูลส์

Silly Fools

หลังมือ SILLY FOOLS

Silly Fools

ORANGE SILLY FOOLS

Silly Fools

silly fools mint

Silly Fools

Silly Fools Juicy

Silly Fools

silly fools mint

Silly Fools

zealy fools

Silly Fools

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567