Advertisements

คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน

เลื่อนจอ

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : G|D|Em7 |Csus2

เธอบอกว่าวันGนี้เป็นวันที่สวยงามD/F#

เธอบอกว่าวันนี้Em7 เป็นวันของเราCsus2

เธอบอกว่าวันGนี้ไม่เคยมีเหงD/F#

เธอบอกว่าวันEm7นี้มีเรา สองคนCsus2


* อาจEm7...      เป็นD...

เพียCsus2งคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้นEm7

ที่เธอDพูดออกมาCsus2


** ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอจะเป็น เหมือนเก่าCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอ จะเป็นเหมือนเก่าCsus2


 สุดท้ายGนั้นคงเป็นดั่งนิทาD/F#

สุดท้ายEm7ฉันคงเป็นแค่คนเก่Csus2

และดอกไม้นั้Gนที่มีเธอให้เขาD/F#

แต่ดอกไม้นั้Em7นของเรา ใช่ไหมCsus2

( ซ้ำ * , ** )

คงEm7จะจริง เมื่อเริ่มDคงหวาน

พออยู่Csus2กันนานก็ขมGขื่น       D/F#

ไม่เEm7คยคิด ว่าเรื่องDเหล่านั้น มันCsus2จะเกิดกับฉัน

INSTRU : G| D/F# |Em7 |Csus2         ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , ** )

ตลอดไปEm7.. เหมือนเก่าCsus2..

ตลอดไป.Em7. เหมือนก่อนCsus2


เพราะฉันมีเพียงG มีเพียงหยดน้ำตาD

ที่มันรินไหลออกมาEm7

เหตุมันคงเป็นเพรCsus2าะ เธอทำฉันเจ็บ

มีเGพียงหยดน้ำตDา ที่มันไม่มีแม้ค่Em7

แต่เจ็บข้างในมันลึCsus2ก จนปานจะขาดใจ G

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน - Silly Fools


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง