คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
Silly Fools

คอร์ดเพลง ไหนว่าจะไม่หลอกกัน - Silly Fools


Original Key

ไหนว่าจะไม่หลอกกัน

Original Key

INTRO : G|D/F#  |Em7  |Csus2

เธอบอกว่าวันGนี้เป็นวันที่สวยงามD/F#

เธอบอกว่าวันนี้Em7 เป็นวันของเราCsus2

เธอบอกว่าวันGนี้ไม่เคยมีเหงD/F#

เธอบอกว่าวันEm7นี้มีเรา สองคนCsus2


อาEm7จ.. เป็นD.. เพียCsus2งคำพูดลมๆ แล้งๆ

เท่านั้Em7น ที่เธอDพูดออกมาCsus2


ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอจะเป็น เหมือนเก่าCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอ จะเป็นเหมือนเก่าCsus2


 สุดท้ายGนั้นคงเป็นดั่งนิทาD/F#

สุดท้ายEm7ฉันคงเป็นแค่คนเก่Csus2

และดอกไม้นั้Gนที่มีเธอให้เขาD/F#

แต่ดอกไม้นั้Em7นของเรา ใช่ไหมCsus2


อาEm7จ.. เป็นD.. เพียCsus2งคำพูดลมๆ แล้งๆ

เท่านั้Em7น ที่เธอDพูดออกมาCsus2


ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอจะเป็น เหมือนเก่าCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอ จะเป็นเหมือนเก่าCsus2


คงEm7จะจริง เมื่อเริ่มDคงหวาน

พออยู่Csus2กันนานก็ขมGขื่น

ไม่เEm7คยคิด ว่าเรื่องDเหล่านั้น มันCsus2จะเกิดกับฉัน

INSTRU : G|D/F#  |Em7  |Csus2

( 2 Times )

อาEm7จ.. เป็นD.. เพียCsus2งคำพูดลมๆ แล้งๆ

เท่านั้Em7น ที่เธอDพูดออกมาCsus2


ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอจะเป็น เหมือนเก่าCsus2

ไหนว่าGจะไม่หลอกกัน ไหนว่าD/F#เธอจะมีฉัน

ไหนว่าEm7เธอ จะเป็นเหมือนเก่าCsus2


ตลอดไปEm7.. เหมือนเก่Csus2า..

ตลอดไป.Em7. เหมือนก่อCsus2น..


เพราะฉันมีเพียงG มีเพียงหยดน้ำตาD/F#

ที่มันรินไหลออกมาEm7..

เหตุมันคงเป็นเพรCsus2าะ เธอทำฉันเจ็บG

มีเพียงหยดน้ำD/F#ตา ที่มันไม่มีแม้ค่Em7

แต่เจ็บข้างในมันลึCsus2ก จนปานจะขาดใจ G
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564