คอร์ดเพลง Walk Away
Dia Frampton

คอร์ดเพลง Walk Away - Dia Frampton


Original Key

Walk Away

Original Key

INTRO : Gm|Bb|Eb|Gm

LookGming back on younger days,

the timeBb has passed, And nothing stays

The sameEb. Hey hey hey!Gm

SheGm was such a pretty girl,

with glowiBbng eyes and yellow curlsEb. Hey hey hey!Gm


StarsGm are in a summer night,

She's wishiBbng that they'd fall down through

the atmospEbhere, for a souveGmnir.

She's waitiGmng for her Superman, her NeveBbr land,

Cause he can show the wayEb. Hey hey hey!Gm


* Where's her missiBbng piece

Her mind's been chasiDmng, chasing?


** A bullet with your nameGm, a ticking time grenadeBb,

You better run awayEb, run away, run awayGm

Either way you're screwedGm,

there's nothing you can do,Bb

You better run awayEb, run away, run awayGm.

(No matter what you say,

what you say, what you say.)

INSTRU : Gm|Bb|Eb|Gm

 She's tellinGm' tales through telephone

That makeBb you cry, chill to the bone. HeyEb hey hey!Gm

It's lockGm and key, electrified,

HideBb and seek from dirty eyes. HeyEb hey hey!Gm


DrivinGmg in the rain to somewhere farBb,

But they've got tattoos stamped

uponEb their arms, of her nameGm in hearts

She doesn't understand that love

Is whatBb you give, not given up. HeyEb hey hey!Gm

( REPEAT * , ** )

INSTRU : Gm|Bb|Eb|Gm ( 2 Times )

Yeah you bettBber not sleep,

because she's waiting, waitinDmg.

She knows all Gmabout you; you're in her aimEb.     Gm

( REPEAT ** , ** )

INSTRU : Gm|Bb|Eb|Gm ( 4 Times )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564