คอร์ดเพลง Don’t Kick The Chair
Dia Frampton

คอร์ดเพลง Don’t Kick The Chair - Dia Frampton


Original Key

Don’t Kick The Chair

Original Key

INTRO : C#m |E|B|F# ( 2 Times )

HaveC#m you ever felt like

EverEybody's watching

WaitBing for you to lose F#

HaveC#m you ever felt like

You're livinEg in a spot light

SearchBing for the real youF#


TellC#m me have you ever wokeEn up

Just to wishB you could close your eyesF#

Getting hardC#m to find a friend in a cityE like this

Where you can'tB even trust a smileF#


* There are loneC#mly nights

When you seeE no hope

And you're feeliBng short of breathF#

Like a wholC#me damn world is a braideEd rope

In a noosBe around your neckF#


** Don't kick the chairC#m           E         B

It's gonna get betterF#

Don't kick the chairC#m           E     B

It can only get betterF#


HaveC#m you ever felt love,

RealEly really felt love

The kindB that could save a lifeF#

ButC#m right before you know it

You findE out in a moment

You're gonnaB have to say goodbyeF#

( REPEAT * , ** )

Yep yep you know

If I can make it through then you can to

Yep yep I'm good focus like always

Feels like I've been hit hit hit by ten brick walls

Some people like just sit sit

Around and wait for you to fall


Then bounce backC#m way quicker than you fell down

LaughE in their face like what

See nothinBg can break me

No F#no no no listen


If you gotta think twice about life,

Something really ain't right

You don't need no help,


You can be better all by yourselfC#m           E

You can be better all by yourselfB           F#

You can be better all by yourselfC#m           E

You can be better all by yourselfB           E

( REPEAT ** , ** )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564